Grubbel, oro, ältande – repetitivt negativt tänkande är en central transdiagnostisk undvikandestrategi

Postat av Mats i Forskning, Transdiagnostik, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial

Depressivt grubblande, oro, och aggressivt ältande av oförätter är alla varianter på repetitivt negativt tänkande. De är alla starkt förknippade med psykisk ohälsa, och förekommer vid de flesta vanliga diagnoser som depression, ångestdiagnoser och personlighetsstörningar. Erik Nilsson från Verksam Psykologi återger här den senaste forskningen...

Är exponering nödvändigt? Interpersonell psykoterapi vid PTSD

Postat av Karin i Debatt, Forskning, Metoder

I en nyligen publicerad RCT-studie jämförs behandlingseffekten av IPT, Prolonged Exposure (PE) och Avslappningsterapi vid PTSD. PE har länge varit en av de mest välbeforskade metoderna vid PTSD-behandling och anses ofta vara ”golden standard"-behandling, alltså den behandling som har bäst evidens. Studiens resultat visar på likvärdig behandlingseffekt...

Exponeringsplanering för Unified Protocol

Postat av Mats i Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Verktyg

Detta är fyra formulär för exponeringsplanering utifrån Unified Protocol och Michelle Craskes forskning om exponering (Craske et al 2014). De kan användas tillsammans med patienten för att planera både exponering under sessionen tillsammans med terapeuten, och som utgångspunkt för att handleda patienten i egen exponering...