Är exponering nödvändigt? Interpersonell psykoterapi vid PTSD

Postat av Karin Hammarstrand i Debatt, Forskning, Metoder

I en nyligen publicerad RCT-studie jämförs behandlingseffekten av IPT, Prolonged Exposure (PE) och Avslappningsterapi vid PTSD. PE har länge varit en av de mest välbeforskade metoderna vid PTSD-behandling och anses ofta vara ”golden standard"-behandling, alltså den behandling som har bäst evidens. Studiens resultat visar på likvärdig behandlingseffekt...

Exponeringsplanering för Unified Protocol

Postat av Mats Jacobson i Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Verktyg

Detta är fyra formulär för exponeringsplanering utifrån Unified Protocol och Michelle Craskes forskning om exponering (Craske et al 2014). De kan användas tillsammans med patienten för att planera både exponering under sessionen tillsammans med terapeuten, och som utgångspunkt för att handleda patienten i egen exponering...

Repetitivt negativt tänkande – en transdiagnostisk undvikandestrategi

Postat av Erik Nilsson i Forskning, Metoder, Transdiagnostik

Erik Nilsson ifrån Verksam psykologi har skrivit en artikel i sfKBT:s medlemstidning "Sokraten" om repetitivt negativt tänkande (RNT). På senare år har det framkommit forskningsresultat inom det transdiagnostiska fältet som ifrågasätter ifall vissa kognitiva undvikandestrategier, exempelvis ruminering och oro, egentligen skiljer sig åt i någon relevant mening....

Det senaste om exponering – Erik Nilsson från Verksam Psykologi samman­fattar forskningen

Postat av Mats Jacobson i Forskning, Metoder, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Utbildning, Verktyg

Exponering är kanske den psykologiska behandlingsintervention som har mest forskningsstöd, och är sannolikt en central verksam del även i andra psykologiska behandlingar än KBT. Men vad är det verksamma i exponering? Erik Nilsson från Verksam Psykologi sammanfattar den senaste forskningen och evidensen för flera av de centrala...

IPT vid depression och komorbid panikångest

Postat av Karin Hammarstrand i Forskning, Metoder

Många som lider av egentlig depression uppfyller också kriterierna för ett eller flera ångesttillstånd. Studier har visat att komorbiditeten är nästan 60 % bland de som rapporterar att de har haft en depressionsepisod det senaste året, bland de som sökt behandling är komorbiditeten troligen ännu...