Interpersonella beteenden relaterade till depression

Postat av Erik Nilsson i Forskning, Interpersonell psykoterapi, IPT, Metoder, Utbildningsmaterial

Interpersonella beteenden och depression Det finns idag gott vetenskapligt stöd för att IPT har effekt vid behandling av egentlig depression (Cuijpers et al., 2016; Socialstyrelsen, 2016). Inom psykoterapiforskningen skiljer man dock på studier som syftar till att undersöka om en behandling har effekt och studier som...