Rejection sensitivity – en transdiagnostisk interpersonell tendens

Postat av Erik Nilsson i Inter­­person­ell psyko­ter­api, IPT, Transdiagnostik, Unified Protocol, UP, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial

De flesta människor kan relatera till att det finns en djup smärta i att bli avvisad eller lämnad i nära relationer. Att någon nära tar avstånd tenderar att efterföljas av sorg, dysfori, negativa tankar om ens självvärde. Utöver det kan det följa en stark vilja...

Två randomiserade kontrollerade studier ger stöd för UP i gruppformat

Postat av Erik Nilsson i Transdiagnostik, Unified Protocol, UP-Grupp

”Unified Protocol var ifrån början tänkt att vara en renodlad gruppintervention men vi fick inte pengar för det” fick Verksam Psykologi höra när vi besökte Boston och Center for Anxiety and Related Disorders (CARD) 2013. I linje med det tog det inte lång tid innan UP började praktiseras i grupp på vårdcentraler och...