Två randomiserade kontrollerade studier ger stöd för UP i gruppformat

Postat av Erik Nilsson i Transdiagnostik, Unified Protocol, UP-Grupp

”Unified Protocol var ifrån början tänkt att vara en renodlad gruppintervention men vi fick inte pengar för det” fick Verksam Psykologi höra när vi besökte Boston och Center for Anxiety and Related Disorders (CARD) 2013. I linje med det tog det inte lång tid innan UP började praktiseras i grupp på vårdcentraler och...

Svenska översättningen av nya UP arbetsboken är ute!

Postat av Erik Nilsson i Transdiagnostik, Unified Protocol, UP

Nu har den efterlängtade svenska översättningen av UP-arbetsboken kommit ut! Boken är fortsatt kongruent med de allmänna UP principerna och kompatibel med den första utgåvan av terapeutmanualen. Informationen, övningar och arbetsblad har dock vidgats dels diagnostiskt (exempelvis omnämns ätsyndrom, emotionellt instabilt personlighetssyndrom och självskadebeteenden) och...