Var sitter känslorna i kroppen? En karta att använda med patienten

Var sitter känslorna i kroppen? En karta att använda med patienten

Postat av Mats Jacobson i Forskning, Verktyg

Att korrekt identifiera en känsla och sätta ord på den är känsloreglerande och ger tilläggseffekter till den inlärning som sker vid exponering (Kircanski et al 2012, Niles et al 2015). Effekten är störst för dem som har svårast med känsloreglering. Samtidigt tenderar just dessa personer också att ha svårast att identifiera och sätta ord på sina känslor. En klinisk hjälp kan vara att denna karta över var i kroppen personer upplever olika känslor från en välgjord studie av Nummenmaa et al (2014). Kartan kan till exempel användas i samtal för att hjälpa patienten att uppmärksamma kroppsupplevelser i samband med olika känslor och på så sätt lättare känna igen olika känslor.

Ladda ner kartan över var olika känslor upplevs i kroppen här.

Hämta hela artikeln här genom att klicka på länken: Nummenmaa, L., Glerean, E., Hari, R., & Hietanen, J. K. (2014). Bodily maps of emotions. Proceedings of the National Academy of Sciences111(2), 646-651

07 okt 2015 Inga kommentarer