Behandling med interpersonell psykoterapi

Postat av Erik Nilsson i Inter­­person­ell psyko­ter­api, IPT, Metoder, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial

I föregående inlägg beskrevs den interpersonella synen på hur psykopatologi utvecklas och vidmakthålls. I denna artikel kommer det istället beskrivas hur man i en IPT-behandling angriper de processer som man anser genererar psykisk ohälsa. Artikeln kommer ha fokus på hur vissa generella IPT interventioner kan...

Psykoedukativt material för ångestkänslighet

Postat av Erik Nilsson i Transdiagnostik, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Verktyg

Verksam psykologi har tagit fram ett nytt material för ångestkänslighet. Innehåller en beskrivande text, exempel på vanliga katastroftolkningar av kroppsliga symptom samt exempel på interoceptiva exponeringsövningar. Finns i en UP specifik version och en allmän som enbart refererar till exponering. Den allmäna versionen återfinns här och...

Psykoedukativt material för intolerans för osäkerhet

Postat av Erik Nilsson i Transdiagnostik, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Verktyg

Vi på Verksam psykologi har tagit fram ett psykoedukativt material för den transdiagnostiska processen intolerans för osäkerhet. Innehåller en beskrivande text, en tabell med exempel samt möjligheten för användaren att själv fylla i vilka situationer man oroar sig för, temat på oron samt tillhörande kontrollstrategier....