Interpersonella beteenden relaterade till depression

Postat av Erik i Forskning, Inter­­person­ell psyko­ter­api, IPT, Metoder, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial

Interpersonella beteenden och depression Det finns idag gott vetenskapligt stöd för att IPT har effekt vid behandling av egentlig depression (Cuijpers et al., 2016; Socialstyrelsen, 2016). Inom psykoterapiforskningen skiljer man dock på studier som syftar till att undersöka om en behandling har effekt och studier som...

Behandling med interpersonell psykoterapi

Postat av Erik i Inter­­person­ell psyko­ter­api, IPT, Metoder, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial

I föregående inlägg beskrevs den interpersonella synen på hur psykopatologi utvecklas och vidmakthålls. I denna artikel kommer det istället beskrivas hur man i en IPT-behandling angriper de processer som man anser genererar psykisk ohälsa. Artikeln kommer ha fokus på hur vissa generella IPT interventioner kan...