GAD-7 och PHQ-9, ODSIS och OASIS, SRS

GAD-7 och PHQ-9, ODSIS och OASIS, SRS

I Unified Protocol använder vi ODSIS och OASIS för att mäta ångest- och depressionssymtom vid varje tillfälle. Du kan ladda ner dem här. Dessa instrument har dock inte funnits så länge, och om du vill komplettera din skattning av ångest och depression med korta mätinstrument med god evidens rekommenderar vi GAD-7 och PHQ-9 som av många anses vara gold standard. Du kan ladda ner dem här:

GAD-7

PHQ-9

ODSIS

OASIS

Vi använder också SRS (Session Rating Scale) för att mäta patientens skattning av sessionen. Du kan ladda ner SRS här.

SRS

30 sep 2015 Inga kommentarer