Handledning

ConnectHANDLEDNING I GÖTEBORG ELLER ÖVER INTERNET

Vi erbjuder handledning i evidensbaserade psykologisk behandlingsmetoder. Handledningen erbjuds individuellt eller i grupp i Verksam Psykologis lokaler i centrala Göteborg alternativt över Internet med Adobe Connect.

HANDLEDNING OCH CERTIFIERING I UNIFIED PROTOCOL 

För att bli certifierad UP-terapeut krävs handledning samt godkänd skattning av manualtrohet och kompetens av 8 sessioner, en för varje modul. Eftersom certifieringen bygger på uppvisad manualtrohet och kompetens, kan det krävas fler handledningstimmar och antal skattade klientsessioner för att bli certifierad. Skattningen av manualtrohet och kompetens görs utifrån ett särskilt bedömningsinstrument för UP. Handledningen ges av Mats Jacobson, Leg. Psykolog & Leg. Psykoterapeut och utbildad i UP i USA. Kontakt: mats@verksampsykologi.com, tel 0739-651959

HANDLEDNING OCH CERTIFIERING I IPT NIVÅ B

För att bli ackrediterad IPT-Terapeut på B-Nivå krävs två handledda patientärenden som spelas in med kamera eller med ljudupptagning. Tre sessioner från varje patientärende följsamhetsskattas för att säkerställa kompetens och följsamhet till manualen.  Ett alternativ till handledning i IPT är deltagande på specialistutbildningen IPT Nivå B med teoretisk fördjupning. Handledningen ges av Karin Hammarstrand, Leg. Psykolog & IPT-Handledare. Kontakt: karin@verksampsykologi.nu, tel 0707-27 54 13.