Exponering – State of the Art med Michelle Craske

Postat av Mats Jacobson i Forskning, Metoder, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Verktyg

Att exponering med responsprevention är en av de mest verksamma psykologiska behandlingsmetoderna med har vi vetat länge genom ett mycket stort antal forskningsstudier. Nästan all KBT behandling har exponering som sin huvudkomponent. Exponering är sannolikt också en gemensam verksam faktor även i andra behandlingar än...

Generella principer i Interpersonell Psykoterapi

Postat av Karin Hammarstrand i Metoder

IPT innehåller en rad specifika interventioner, till exempel närhetscirkeln, tidslinjen och kommunikationsanalyser. Bakom dessa IPT-interventioner finns underliggande generella principer som IPT-behandlingen bygger på. Dessa principer styr fokus och förhållningssätt genom hela behandlingen och vägleder oss i tillämpandet av de olika interventionerna. Detta är de viktigaste...