Exponeringsplanering för Unified Protocol

Exponeringsplanering för Unified Protocol

Detta är fyra formulär för exponeringsplanering utifrån Unified Protocol och Michelle Craskes forskning om exponering (Craske et al 2014). De kan användas tillsammans med patienten för att planera både exponering under sessionen tillsammans med terapeuten, och som utgångspunkt för att handleda patienten i egen exponering som hemuppgift. De kan också med fördel användas som utgångspunkt för handledning i systematisk exponering.

 

1) Det första formuläret används för att tillsammans med patienten planera en optimal exponering utifrån inhibitory learning och expectancy violation.

2) Det andra formuläret förtydligar vad patienten skall fokusera på under själva exponeringen för att maximera effekten.

3) Det tredje formuläret används för genomgång efter exponeringen, för att förstärka inlärningen och åtkomligheten till exponeringserfarenheten utifrån expectancy violation teorin.

4) Det fjärde formuläret används för att tillsammans med patienten sammanfatta vad patienten behöver göra för att vidmakthålla inlärningen från exponeringen.

Du kan ladda ner formulären här.

16 mar 2015 Inga kommentarer