Hur hjälper jag patienten känslo­reglera sig för bäst effekt vid exponering?

Postat av Mats Jacobson i Metoder, Utbildning, Utbildningsmaterial, Utbildningsmaterial, Verktyg

Exponeringsbaserad KBT är den bäst beforskade behandlingen för ångestproblematik och har mycket god evidens. Exponering är sannolikt också en viktig verksam princip för flera andra behandlingsmetoder med växande forskningsstöd, även om de inte utgår från KBT-teori. Som exempel kan nämnas EMDR, och även ISTDP och...

Grubbel, oro, ältande – repetitivt negativt tänkande är en central transdiagnostisk undvikandestrategi

Postat av Mats Jacobson i Forskning, Transdiagnostik, Utbildningsmaterial, Utbildningsmaterial

Depressivt grubblande, oro, och aggressivt ältande av oförätter är alla varianter på repetitivt negativt tänkande. De är alla starkt förknippade med psykisk ohälsa, och förekommer vid de flesta vanliga diagnoser som depression, ångestdiagnoser och personlighetsstörningar. Erik Nilsson från Verksam Psykologi återger här den senaste forskningen...

Är exponering nödvändigt? Interpersonell psykoterapi vid PTSD

Postat av Karin Hammarstrand i Debatt, Forskning, Metoder

I en nyligen publicerad RCT-studie jämförs behandlingseffekten av IPT, Prolonged Exposure (PE) och Avslappningsterapi vid PTSD. PE har länge varit en av de mest välbeforskade metoderna vid PTSD-behandling och anses ofta vara ”golden standard"-behandling, alltså den behandling som har bäst evidens. Studiens resultat visar på likvärdig behandlingseffekt...

Repetitivt negativt tänkande – en transdiagnostisk undvikandestrategi

Postat av Erik Nilsson i Forskning, Metoder, Transdiagnostik

Erik Nilsson ifrån Verksam psykologi har skrivit en artikel i sfKBT:s medlemstidning "Sokraten" om repetitivt negativt tänkande (RNT). På senare år har det framkommit forskningsresultat inom det transdiagnostiska fältet som ifrågasätter ifall vissa kognitiva undvikandestrategier, exempelvis ruminering och oro, egentligen skiljer sig åt i någon relevant mening....