Hur hjälper jag patienten känslo­reglera sig för bäst effekt vid exponering?

Postat av Mats Jacobson i Metoder, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Utbildning, Verktyg

Exponeringsbaserad KBT är den bäst beforskade behandlingen för ångestproblematik och har mycket god evidens. Exponering är sannolikt också en viktig verksam princip för flera andra behandlingsmetoder med växande forskningsstöd, även om de inte utgår från KBT-teori. Som exempel kan nämnas EMDR, och även ISTDP och...

Grubbel, oro, ältande – repetitivt negativt tänkande är en central transdiagnostisk undvikandestrategi

Postat av Mats Jacobson i Forskning, Transdiagnostik, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial

Depressivt grubblande, oro, och aggressivt ältande av oförätter är alla varianter på repetitivt negativt tänkande. De är alla starkt förknippade med psykisk ohälsa, och förekommer vid de flesta vanliga diagnoser som depression, ångestdiagnoser och personlighetsstörningar. Erik Nilsson från Verksam Psykologi återger här den senaste forskningen...