IPT

940_IPT

INTERPERSONELL PSYKOTERAPI

IPT är från början utvecklad som en depressionsbehandling men har också visat sig god behandlingseffektiv vid andra tillstånd som bulimi, PTSD, bipolär sjukdom etc.

IPT vilar på forskning kring hur viktig ens nära relationer är för ens mående. En utlösande faktor till ett försämrat mående kan vara olika livsförändringar som tex. separationer, flytt, att bli förälder, förlora arbetet, pensionering, att barnen flyttar hemifrån, sorg över en förlust etc. När en mår sämre är det också vanligt med återkommande svårigheter i relationer, konflikter och social isolering.

IPT-behandlingen inleds med en kartläggning över din aktuella livssituation, hur du mår, och eventuella symtom. I inledningsfasen av terapin görs också en första kartläggning av dina nuvarande relationer, ditt relationsmönster och hur ditt mående påverkas av hur du fungerar i dina relationer. Utifrån denna kartläggning bestäms fokus för den fortsatta behandlingen och en konkret målsättning för terapin sätts upp. Du kommer att aktivt arbeta med hemuppgifter mellan behandlingstillfällena för att förändra negativa relationsmönster och förbättra ditt mående. I slutet av terapin summeras de förändringar som har skett. I avslutningsfasen av behandlingen görs också en konkret plan för hur du kan fortsätta arbeta med de strategier som du har lärt dig. IPT-behandlingen är alltid tidsbegränsad och antal behandlingstillfällen skräddarsys efter ditt behov och aktuella problematik.

Vill du boka ett första kartläggandesamtal eller veta mer är du välkommen att kontakta oss!

KONTAKT

Mats Jacobson, Leg. Psykolog & Leg. Psykoterapeut. Ackrediterad handledare i UP.
Kontakt: mats@verksampsykologi.com, tel 0739-651959

Karin Hammarstrand, Leg. Psykolog, Specialist i klinisk psykologi, Ackrediterad handledare i IPT och UP.
Kontakt: karin@verksampsykologi.nu, tel 0707-27 54 13.