Grubbel, oro, ältande – repetitivt negativt tänkande är en central transdiagnostisk undvikandestrategi

Grubbel, oro, ältande – repetitivt negativt tänkande är en central transdiagnostisk undvikandestrategi

Depressivt grubblande, oro, och aggressivt ältande av oförätter är alla varianter på repetitivt negativt tänkande. De är alla starkt förknippade med psykisk ohälsa, och förekommer vid de flesta vanliga diagnoser som depression, ångestdiagnoser och personlighetsstörningar. Erik Nilsson från Verksam Psykologi återger här den senaste forskningen kring dessa centrala transdiagnostiska processer, som visar att de i grunden tycks vara uttryck för en gemensam underliggande tankeprocess som syftar till känslomässigt undvikande. Den aktuella forskningen stöder hypotesen att det känslomässiga undvikandet syftar till kontroll av känslorna, snarare än att undvika känslorna i sig.

Läs Eriks artikel här!

06 maj 2015 Inga kommentarer