Interpersonella beteenden relaterade till depression

Postat av Erik Nilsson i Forskning, Interpersonell psykoterapi, IPT, Metoder, Utbildningsmaterial

Interpersonella beteenden och depression Det finns idag gott vetenskapligt stöd för att IPT har effekt vid behandling av egentlig depression (Cuijpers et al., 2016; Socialstyrelsen, 2016). Inom psykoterapiforskningen skiljer man dock på studier som syftar till att undersöka om en behandling har effekt och studier som...

Psykoedukativt material för ångestkänslighet

Postat av Erik Nilsson i Transdiagnostik, Utbildningsmaterial, Utbildningsmaterial, Verktyg

Verksam psykologi har tagit fram ett nytt material för ångestkänslighet. Innehåller en beskrivande text, exempel på vanliga katastroftolkningar av kroppsliga symptom samt exempel på interoceptiva exponeringsövningar. Finns i en UP specifik version och en allmän som enbart refererar till exponering. Den allmäna versionen återfinns här och...