Köpvillkor och annan information om utbildning

Köpvillkoren uppdaterades senast 19 september 2022.

Anmälan till utbildning hos Verksam Psykologi

Du anmäler dig till utbildning genom att lägga till de kurser som du vill gå i varukorgen och sedan fortsätta till kassan, där du fyller i dina uppgifter och slutför köp. Inkludera gärna fakturaadress om det inte är samma som den du angivit för er organisation och en beställningskod, om ni använder en sådan hos er. Du kan också ge oss sådan information senare.

Var och när sker utbildningen?

Utbildningen genomförs på plats, normalt i våra lokaler i Göteborg eller digitalt på distans via möteslänk, de datum som anges i utbildningsbeskrivningen. Du ansvarar själv för att du kan närvara i utbildningen de datum den ges.

Tekniska krav för distans

Du behöver kunna använda mötesplattformen Zoom. Inför startdatumet, skickar vi mer detaljerade instruktioner till dig.

Betalning med faktura

Samtliga priser för utbildningar på webbplatsen anges exklusive moms, vilket tillkommer. Fakturering sker innan utbildningen startar. Betalning behöver ha inkommit 30 dagar efter fakturans utfärdande. Det är bra om du kan ge oss fullständiga och korrekta uppgifter för vilken enhet som fakturan ska sändas till så tidigt som möjligt. Om det inte är möjligt när du anmäler dig, så kan du inkomma med de uppgifterna senare.

Förhandskunskaper

För flera utbildningar vi ger gäller att du behöver vara legitimerad psykolog eller PTP-psykolog. Vid anmälan till dessa behöver du verifiera att du uppfyller det kravet.

Kursanmälan anses bindande

Eftersom anmälan till utbildning hos oss innebär att vi reserverar en utbildningsplats för er räkning, så anses din anmälan att vara bindande. Om du har invändningar mot det efter att du anmält dig behöver du höra av dig till oss snarast möjligt. Se kontaktinfo.

Utebliven betalning

Om betalning inte sker innan fakturans förfallodatum, kan en administrativ avgift och dröjsmålsränta tillkomma.

Ångerrätt

Det finns inte en generell ångerrätt då anmälningar anses bindande. Detta eftersom antalet kursdeltagare är begränsat. Om du av någon anledning är förhindrad att delta och inte kan gå kursen vid ett senare tillfälle, kontakta oss så snart som möjligt.

Garanti

Vi garanterar att kursinnehållet uppfyller den kursbeskrivning vi delar med dig.

Reklamation

Om du inte är nöjd med kursinnehållet så som det levererats till dig, så är det önskvärt att du pratar med oss så tidigt som möjligt om vad du är missnöjd med så att vi kan få chansen att åtgärda det.

Force Majeure

I händelse att någon omständighet som någon part, d v s du eller vi, skäligen inte kunnat råda över eller förutse och vars följder parten inte heller rimligtvis kunnat undvika eller övervinna så är vardera parten befriad från skadestånd och andra påföljder om fullföljandet av partens åtagande hindras av denna omständighet. Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud och olyckshändelser.

Framflyttning

Om omständighet av i tidigare punkt angivet slag inträffar flyttas tidpunkten fram för parternas respektive prestationer till dess att hindret för fullföljandet inte längre påverkar. Om fullföljandet av utbildningen förhindrats enligt punkten ovan i mer än tre månader kan vardera part utan ersättningsskyldighet eller ansvar frångå avtalet, vilket anses träda i kraft från beställningsdagen.

Tvist

Tvister rörande tolkning eller tillämpning av köpvillkor liksom annan tvist som berör Verksam Psykologis tjänster och produkter, ska avgöras enligt svensk lag vid Göteborgs tingsrätt.

Kontakt

Den här webbplatsen ägs och drivs av Verksam Psykologi AB.

  • Verksam Psykologi AB
  • Oskarsgatan 4, SE-41463, Göteborg, Sweden
  • Sverige
  • Webbplats: https://verksampsykologi.com
  • E-post: info@verksampsykologi.com
  • Telefonnummer: 0707275413