Om oss

Vad vi gör

Verksam Psykologi skapar mötesplatser mellan psykologisk forskning och klinisk behandling, där vi kan bredda och fördjupa vår förståelse av det verksamma i psykologisk behandling. Utifrån vårt intresse för frontlinjen inom forskning och klinisk praktik anordnar vi specialistutbildningar, föreläsningar och konferenser.

Däremellan bloggar vi, skriver artiklar, och tar fram arbetsverktyg för att lyfta fram sådant vi själva upplever vidgat och fördjupat vår förståelse av verksam psykologisk behandling. Vi arbetar också med psykologisk behandling och handledning i psykologiska arbetsmetoder.

Vilka vi är

Vi är ett nätverk av psykologer som brinner för verksam psykologisk behandling. Vi är särskilt intresserade av transdiagnostiska faktorer, dvs. de gemensamma underliggande faktorer som ger upphov till psykisk ohälsa, och hur vi utifrån en förståelse av dem kan behandla våra patienter bättre.

Vi drar nytta av psykologisk grundforskning för att kunna tillämpa detta i daglig klinisk behandling med våra klienter. Vi arbetar med flera evidensbaserade metoder, som tex. Unified Protocol, IPT, ACT och KBT  och låter oss inte begränsas av gamla metodstrider eller dogmer. Istället vill vi låta den senaste forskningen och innovationer i klinisk teknik mötas, och utveckla både oss själva och de metoder vi använder.

KARIN_300X170

Karin Hammarstrand
Tel 0707-275413
karin@verksampsykologi.com

Karin är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi och certifierad handledare i  IPT och UP. Karin har arbetat på flera olika vårdcentraler där hon har startat upp
 psykologmottagningar i både privat- och offentlig verksamhet. Kliniskt arbetar hon 
med såväl individualterapi som gruppbehandlingar utifrån flera olika evidensbaserade 
terapimetoder som IPT och KBT.

Läs mer

Karin har tidigare suttit med i styrelsen för den svenska föreningen för Interpersonell Psykoterapi och hon har deltagit i flera olika kliniska 
forskningsstudier knutna till Linköpings Universitet om behandlingseffekten av IPT.

På Verksam Psykologi är Karin kursledare för de olika IPT-utbildningarna och på ST-läkarutbildningen i evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder. Hon föreläser också på specialistkursen i Unified Protocol, och är examinator på samtliga av de specialistkurser som ges på Verksam Psykologi.  Förutom utbildningsuppdrag 
arbetar Karin med handledning utifrån IPT och KBT för psykologer, psykoterapeuter och läkare inom primärvård, psykiatri, företagshälsovård och skolverksamhet.
 Hon arbetar också med konsultationer riktade till ledare inom offentlig och privat
 sektor.

mats_300x170

Mats Jacobson
Tel 0739-651959
mats@verksampsykologi.com

Mats är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och certifierad handledare i Unified Protocol, en transdiagnostisk, känslofokuserad KBT metod som integrerar centrala arbetsmetoder från alla de tre vågorna av KBT. Mats är också medlem 
i MINT nätverket för handledare och utbildare i MI, Motiverande samtal.

Läs mer

Mats är särskilt intresserad av transdiagnostiska principer och affektfokuserad psykologisk korttidsbehandling och arbetar med affektfokus både i KBT metoder som Unified Protocol och ACT, i affektfokuserad psykodynamisk korttidsterapi, samt i mindfulnessbaserad behandling. Mats har tränat mindfulness sedan 90-talet i Thich Nhat Hanhs zenbuddhistiska tradition, och
 arbetat med mindfulness i behandling sedan början av 00-talet.

Mats var med
 och tog fram den första specialistutbildningen i KBT för psykodynamiskt inriktade
 psykologer och psykoterapeuter 2007 och har handlett över 300 psykologer och
 psykoterapeuter på denna utbildning genom åren.

Mats arbetar kliniskt med alltifrån
 psykiatri till primärvårdsbehandling och har stor erfarenhet av psykologisk behandling 
i nära samverkan med socialtjänst, AF, FK, primärvård och psykiatri. På Verksam Psykologi
 är Mats kursledare på specialistutbildningarna i UP, MI, Mindfulness och på ST-läkarutbildningen. Utöver detta arbetar han med handledning, chefscoaching och intensiv
 korttidsterapi.

Erik Nilsson

Erik Nilsson är legitimerad psykolog och utbildad i både kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi. Han är doktorand vid Göteborgs Universitet och leder flera pågående studier i Unified Protocol, samtidigt som han är kliniskt verksam på en psykiatrisk mottagning i Göteborg som har specialiserat sig på att arbeta med evidensbaserade terapiformer. Tidigare har Erik också arbetat som vårdcentralspsykolog.

Läs mer

Utöver sin utbildning i KBT och psykodynamisk terapi är Erik certifierad terapeut och handledare inom Unified Protocol, en affektfokuserad transdiagnostisk form av KBT, samt har genomgått grundläggande utbildning i interpersonell terapi. Erik föreläser om bl.a. inlärningsteori på psykoterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet och arbetar för närvarande som föreläsare på Verksam Psykologis grundkurs i UP  och IPT där han har hand om ämnet evidens, grundforskning och den senaste forskningen kring transdiagnostiska processer.