KBT

940_KBT

KOGNITIV BETEENDETERAPI

KBT har visat god behandlingseffekt vid många olika psykologiska och psykiatriska tillstånd som bl a generaliserad ångest (GAD), social fobi, paniksyndrom, posttraumatisk stressyndrom (PTSD), agorafobi, specifika fobier, stressrelaterade ohälsa, smärttillstånd och depression.

KBT-behandlingen inleds med en kartläggning över din aktuella livssituation, de besvär du har och hur dina svårigheter hindrar dig i vardagen. Utifrån denna kartläggning görs sedan en planering för den fortsatta behandlingen och en konkret målsättning för terapin sätts upp. Mellan varje behandlingstillfälle kommer du att få arbeta aktivt med hemuppgifter för att träna på nya strategier som lärs ut under behandlingen. I slutet av terapin görs en konkret plan för hur du på egen hand kan fortsätta att arbeta med de nya strategier du har lärt dig. KBT-behandlingen är alltid tidsbegränsad och antal behandlingstillfällen skräddarsys efter ditt behov och aktuella problematik.

Vill du boka ett första kartläggandesamtal eller veta mer är du välkommen att kontakta oss!

KONTAKT

Mats Jacobson, Leg. Psykolog & Leg. Psykoterapeut. Ackrediterad handledare i KBT metoden Unified Protocol.
Kontakt: mats@verksampsykologi.com, tel 0739-651959

Karin Hammarstrand, Leg. Psykolog, Specialist i klinisk psykologi. Ackrediterad handledare i IPT och UP.
Kontakt: karin@verksampsykologi.nu, tel 0707-27 54 13.