Goda nära relationer ger ett långt och lyckligt liv

Goda nära relationer ger ett långt och lyckligt liv

Postat av Karin Hammarstrand i Forskning

Vad skapar ett långt och lyckligt liv? Är det en lyckad karriär, ett fint boende, pengar på banken, eller berömmelse? Resultaten från en unik studie från Harvard University pekar entydigt på att det är kvalitén på de nära relationer en människa har som är den allra viktigaste faktorn för ett friskt och lyckligt liv. En grupp forskare har under 75 år studerat den fysiska och psykiska hälsan hos 724 män. 60 av de ursprungliga deltagarna är fortfarande i livet och deltar i studien. Studien inkluderar nu också 2000 av de ursprungliga deltagarnas barn.

 

Tre tydliga huvudresultat framkommer i studien:

 

  • Goda relationer håller människan gladare och friskare. Människor som har ett tillfredställande socialt nätverk är gladare, somatiskt friskare och de lever längre än människor som är ensamma och mer isolerade ifrån omgivningen än de vill vara. Mer isolerade människor är mindre glada, deras hälsa försämras redan i medelåldern, hjärnans funktion försämras snabbare och de dör tidigare. Resultaten från studien visar också att det är kvalitén på relationerna som är det viktiga, inte hur många relationer en människa har. Att leva i relationer med ständigt pågående konflikter har tydligt visat sig vara väldigt dåligt för hälsan. Att leva i nära varma relationer är däremot en skyddande faktor.

 

  • Hög tillfredställelse i de nära relationerna när en är i 50års åldern predicerar god fysisk hälsa och upplevelsen av ett lyckligare liv då en är i 80 års åldern. Denna faktor visade sig vara en betydligt säkrare predikator än exempelvis kolestrolvärdet i blodet.

 

  • För en 80-åring är en trygg anknytningsrelation inte bara skyddande för kroppens hälsa utan också för hjärnan. Dessa människor har mer intakt minnesfunktion, jämfört med de som inte har en trygg anknytningsrelation där minnesfunktionen snabbare försämras.

 

Se här när Robert Waldinger från Harvard University berättar om dessa mycket spännande forskningsresultat!

What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

 

 

 

28 jan 2016 Inga kommentarer