Funktionell analys – en multimodal mall för att planera behandl­ings­interventioner

Funktionell analys – en multimodal mall för att planera behandl­ings­interventioner

Postat av Mats i Verktyg

Många har frågat efter vår mall för att planera behandlingsinterventioner. Mallen är helt enkelt en generell mall för en funktionell analys, med några vägledande frågor för att skapa idéer för behandlingsinterventioner. Den är vår bästa hjälp för att planera en flexibel och samtidigt systematisk behandling, där de olika interventioner kompletterar varandra. Vi använder den också för att planera behandlingar där psykologisk eller psykoterapeutisk behandling ingår som en del i en multimodal behandling. Den är mycket användbar för att planera tvärprofessionell behandling och samverkande insatser mellan tex. primärvård, psykiatri, socialtjänst och försäkringskassa.
Ladda ner den generella funktionella analysen här.

 

För att visa hur mallen kan användas, har vi exemplifierat med en modell för missbruksbehandling (med evidensbaserade interventioner särskilt markerade).

 

Ladda ner exemplet Missbruksbehandling här.

 

14 okt 2015 Inga kommentarer