Evidensläget för UP – en översikt över de viktigaste studierna

Evidensläget för UP – en översikt över de viktigaste studierna

Postat av Karin Hammarstrand i Forskning, Transdiagnostik

Det kommer allt fler studier på Unified Protocol och andra transdiagnostiska KBT metoder. Många efterfrågar en aktuell översikt över evidensläget och Erik Nilsson har sammanställt en översikt med korta kommentarer till varje studie som du kan ladda ner här

Generellt sett klarar UP sig bra i de studier som gjorts, med likvärdiga eller bättre resultat än de bäst beforskade diagnosspecifika KBT behandlingarna för ångest och depression. Flera RCT studier där UP jämförs med en aktiv kontrollgrupp som får diagnosspecifik KBT behandling är nu också klara. Studierna har inte publicerats än men resultaten pekar i samma riktning som de tidigare publicerade studierna: samma eller bättre resultat än de diagnosspecifika behandlingarna (James Boswell, muntlig kommunikation 2015). Det finns dock inte många publicerade studier på UP som gruppbehandling än.

Hämta översikten över evidensläget för UP som PDF här.

09 dec 2015 Inga kommentarer