Svenska översättningen av nya UP arbetsboken är ute!

Svenska översättningen av nya UP arbetsboken är ute!

Postat av Erik Nilsson i Transdiagnostik, Unified Protocol, UP

Nu har den efterlängtade svenska översättningen av UP arbetsboken kommit ut! Boken är fortsatt kongruent med de allmänna UP principerna och kompatibel med den första utgåvan av terapeutmanualen. Informationen, övningar och arbetsblad har dock vidgats dels diagnostiskt (exempelvis omnämns ätsyndrom, emotionellt instabilt personlighetssyndrom och självskadebeteenden) och dels avseende mängden känslotillstånd som fokuseras på (ökat fokus på känslor så som skam/skuld och positiva känslor).

Några konkreta förändringar som gjorts är att den veckovisa skattningen av ångest/depressivitet nu inkluderar ett alternativ för att skatta positiva känslor och en eller flera valfria känslotillstånd. Modulerna i arbetsboken beskrivs nu med en pedagogisk “husmetafor” där grunden för behandlingen är motivation och målsättning följt av våningarna som representerar att förstå sina känslor och medveten närvaro. Ovanför dessa finns separata “rum” finns för kognitiv flexibilitet, agera tvärt emot känslostyrda beteenden och minska känslomässigt undvikande samt tolererar fysiska sensationer kopplade till känslor. Själva taket på huset likställs med exponering för känslor.

I de specifika modulerna kan man bl.a se följande förändringar:

Modul 2: Ett ökat fokus på att beskriva positiva känslotillstånd och skuld/skamreaktioner.

Modul 3: Förenklad beskrivning av primära och sekundära känsloreaktioner.

Modul 4: Tillägg av att uppmärksamma och omvärdera tankar man kan ha om sina känsloreaktioner

Modul 5: Beskrivningar av känslostyrda beteenden relaterade till skuld/skam.

Modul 6: Beskrivning av vanliga fysiska reaktioner relaterade till skuld och skam

Modul 7: Utvidgat exponeringsformulär som nu inkluderar bättre formulär för att förbereda exponeringen.

 

Arbetsboken kan enkelt köpas i en konventionell onlinebokhandel!

29 apr 2020 Inga kommentarer