Exponering – State of the Art med Michelle Craske

Exponering – State of the Art med Michelle Craske

Att exponering med responsprevention är en av de mest verksamma psykologiska behandlingsmetoderna med har vi vetat länge genom ett mycket stort antal forskningsstudier. Nästan all KBT behandling har exponering som sin huvudkomponent. Exponering är sannolikt också en gemensam verksam faktor även i andra behandlingar än KBT, även om man då kanske inte använder den terminologin för att beskriva vad man gör. Samtidigt har forskningen om vad det är som är verksamt i exponering varit eftersatt. Michelle Craske har med en serie mycket välgjorda forskningsstudier undersökt vad som är verksamt i exponering, och hennes resultat är både klargörande och ifrågasätter en del vi tidigare tagit för självklart. Bland annat visar hennes forskning att det inte finns något samband mellan att ångesten går ner under exponeringen och symtomreduktion vid uppföljning, och ifrågasätter därför i grunden habituering som den verksamma principen vid exponering. Det är sällan psykologisk grundforskning kring centrala teoretiska frågor ger så klargörande och kliniskt direkt användbara resultat. Craskes forskning är högintressant för alla som arbetar med psykologisk och psykoterapeutisk behandling, och givetvis extra intressant för dem som arbetar med Unified Protocol eftersom exponeringen i UP följer de principer Craskes forskning visat. Här är en länk till en videoinspelning där Craske sammanfattar sin forskning och de direkta kliniska implikationerna för oss behandlare.

 

https://www.youtube.com/watch?v=pKPgFVKVFLA

12 jan 2015 Inga kommentarer