Extramaterial till Unified Protocol

Extramaterial till Unified Protocol

Postat av Mats Jacobson i Verktyg

Det finns ett omfattande extramaterial till Terapeutmanualen och Arbetsboken för Unified Protocol. Materialet innehåller handouts, hemuppgifter, övningar och skattningsformulären OASIS och ODSIS.

Du kan gratis ladda ner extramaterialet via den här länken.

Extramaterialet innehåller följande handouts, hemuppgifter, övningsformulär mm. och är fritt att kopiera och använda.

Förstå känslor och beteenden (ARK)

Definition av känslor

Förstå känslor och känslostyrda beteenden

Tredelad modell för känslor

Kartlägg känslor och känslostyrda beteenden i sitt sammanhang

Beslutsbalans – arbetsblad

Sätt upp behandlingsmål – arbetsblad

Öva på känslomässig medvetenhet

Känslors naturliga förlopp

Framkalla sinnesstämning – arbetsblad

Förankring i nuet

Icke­värderande känslomässig närvaro i nuet

Granska dina tolkningar

Vanliga ”tankefällor”

Omvärdera automatiska värderingar

Introduktion till att motverka känslostyrda beteenden

Identifiera automatiska värderingar

Vad är känslostyrda beteenden?

Strategier för känslomässigt undvikande

Lista över strategier för känslomässigt undvikande

Förändra känslostyrda beteenden

Repetition av behandlingens grundläggande begrepp

Framkalla symtom – test

Framkalla symtom – övning

Hierarki för känslomässigt och situationsbaserat undvikande

Riktlinjer för hur man utformar och genomför effektiva exponeringsövningar

Registrera exponeringsövningar – arbetsblad

Hantera Känslor

Repetition av behandlingen

08 mar 2014 Inga kommentarer