Verktyg

Exponeringsplanering för Unified Protocol

Postat av Mats i Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Verktyg

Detta är fyra formulär för exponeringsplanering utifrån Unified Protocol och Michelle Craskes forskning om exponering (Craske et al 2014). De kan användas tillsammans med patienten för att planera både exponering under sessionen tillsammans med terapeuten, och som utgångspunkt för att handleda patienten i egen exponering...

Det senaste om exponering – Erik Nilsson från Verksam Psykologi samman­fattar forskningen

Postat av Mats i Forskning, Metoder, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Utbildning, Verktyg

Exponering är kanske den psykologiska behandlingsintervention som har mest forskningsstöd, och är sannolikt en central verksam del även i andra psykologiska behandlingar än KBT. Men vad är det verksamma i exponering? Erik Nilsson från Verksam Psykologi sammanfattar den senaste forskningen och evidensen för flera av de centrala...

Exponering – State of the Art med Michelle Craske

Postat av Mats i Forskning, Metoder, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Ut­­bild­n­ing­s­­mat­­er­ial, Verktyg

Att exponering med responsprevention är en av de mest verksamma psykologiska behandlingsmetoderna med har vi vetat länge genom ett mycket stort antal forskningsstudier. Nästan all KBT behandling har exponering som sin huvudkomponent. Exponering är sannolikt också en gemensam verksam faktor även i andra behandlingar än...

Beteendeanalys Wordmall

Postat av Mats i Verktyg

Många har frågat om en wordmall för en klassisk beteendeanalys. Här är en enkel mall för en beteendeanalys som du kan utgå från, och lägga till eller ta bort rubriker efter dina behov. Hämta mallen i wordformat här....