IPT-Manual

IPT-Manual

Postat av Karin i Verktyg

Manualen syftar till att tydliggöra IPT-arbetet i varje behandlingsfas och utifrån varje fokusområde. Tanken är att den ska vara en hjälp för att planera behandlingssessionerna och underlätta att genomföra mer stringenta IPT-terapier. Manualen börjar med inledningsfasen och de interventioner som ska genomföras i denna fas. Därefter kommer behandlingsinterventioner i mellanfasen utifrån de fyra fokusområdena: rollförändring, interpersonell konflikt, komplicerad sorg och interpersonella svårigheter. För varje fokusområde anges också fokusområdets generella målsättning, som en påminnelse om vad det terapeutiska arbetet syftar till. Därefter kommer de specifika behandlingsinterventioner kopplade till avslutningsfasen. Manualen avslutas med generella tekniker i IPT, d.v.s. tekniker som används i alla IPT-behandlingar oavsett fokusområde eller terapins behandlingsfas.

Klicka på knappen nedan för att ladda ner manualen.

 

IPT-Manual
03 nov 2013 Inga kommentarer

Etiketter: ,