IPT-Manual Tag

IPT-Manual

Manualen syftar till att tydliggöra IPT-arbetet i varje behandlingsfas och utifrån varje fokusområde. Tanken är att den ska vara en hjälp för att planera behandlingssessionerna och underlätta att genomföra mer stringenta IPT-terapier. Manualen börjar med inledningsfasen och de interventioner som ska genomföras i denna fas....

Läs mer
03 nov 2013 Postat av Karin i Verktyg Inga kommentarer