IPT – Interpersonell Analys

IPT – Interpersonell Analys

Postat av Karin i Verktyg

Att välja rätt fokusområde och utifrån detta kunna avgöra vilka IPT-interventioner som ska tillämpas för att nå behandlingens målsättning är en av de viktigaste faktorerna för ett gott behandlingsresultat. För att förenkla och systematisera detta har vi tagit fram den Interpersonella Analysen, som en hjälp att för att göra mer stringenta IPT-bedömningar och IPT-terapier.

Bedömningen lägger grunden till det fortsatta terapiarbetet och bestämmer terapins fokusering, målsättning och de interventioner som terapiarbetet kommer att kretsa kring.  Att kunna göra mer stringenta bedömningar leder till effektivare terapier. När vi har utvecklat den Interpersonella analysen har syftet varit att mejsla fram ett verktyg som hjälper till att prioritera och strukturera den information som kommer fram i bedömningsfasen utifrån de viktigaste IPT-principerna. Genom att fylla i analysen efter varje session i bedömningsfasen blir det tydligt vilken information som är relevant att undersöka för att kunna göra en sammansatt interpersonell bedömning. Analysen kommer sedan att vägleda resterande delen av behandlingen och vara en påminnelse om terapins målsättning, fokusering och IPT-interventioner att tillämpa. Kommer ny information upp under behandlingens gång läggs detta till i analysen, som på så sätt blir ett levande dynamiskt instrument som vägleder arbetet genom hela behandlingen.

Den Interpersonella Analysen är uppdelad i fem olika kluster: patientinformation, kopplingen mellan symtom och livshändelser, interpersonellt fungerande, motivation till behandling och planering för fortsatt behandling.

Klicka på länken nedan för att ladda ner den Interpersonella analysen. Är du nyfiken på att veta mer om vårt arbete att utveckla IPT så hör gärna av dig till oss på Verksam Psykologi!

 

Interpersonell Analys
03 nov 2013 Inga kommentarer