ST Läkar­utbild­ning i Evidens­baserade Psyko­logiska Behan­dlings­metoder VT24

95000:00kr

Utbildning för ST Läkare i Evidensbaserade Psykologiska Behandlingsmetoder med handlett patientarbete utifrån KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och IPT (Interpersonell Psykoterapi).

 

Kategori:

Beskrivning

Vårterminen 2024 startar en ny omgång av denna utbildning för ST Läkare i Evidensbaserade Psykologiska Behandlingsmetoder. Utbildningen  ger en orientering i evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder samt teoretisk fördjupning och praktisk färdighetsträning med eget handlett patientarbete utifrån KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och IPT (Interpersonell Psykoterapi).

Utbildningen genomfördes först som en uppdragsutbildning på verksamhetsområde Psykiatri Psykos på Sahlgrenska hösten 2015 och därefter för hela psykiatrin under 2017 respektive 2018. Tidsmässigt är den komprimerad till cirka en termin, men under den terminen är den mer intensiv än flera alternativa utbildningar som erbjuds. På grund av detta är det ett krav för antagning till kursen att deltagaren har skriftlig överenskommelse med sin chef att kunna avsätta 50% arbetstid för denna utbildning.

Utbildningen syftar till att ge kunskap om de teoretiska grunderna relevanta för evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder för barn, ungdomar och vuxna; att kunna bedöma lämplig metod för behandling av olika psykiska sjukdomar; samt att kunna handlägga patienter med psykologisk behandlingsmetod.

I utbildningen ingår teori och praktisk färdighetsträning genom handlett patientarbete i Unified Protocol (UP) och IPT (Interpersonell Psykoterapi). I utbildningen ingår också hur kombinationsbehandling med psykologisk behandling och läkemedel bäst kan integreras samt läkarens roll som teamledare och beslutsfattare gällande psykologisk behandling.

Utbildningen omfattar totalt 14 teori och färdighetstränande utbildningsdagar samt 14 handledningstillfällen. Handledningstillfällena sker i smågrupper om max 4-5 deltagare. Utbildningen är sammanhållen under ett halvår.

Kursort: Kursdagarna hålls i Verksam Psykologis lokaler på Oskarsgatan 4 i centrala Göteborg.
Handledningen hålls i grupp digitalt via Zoom.
(Om man inte har möjlighet att medverka på plats vid något av kurstillfällena, kommer kursdagen att streamas vilket ger möjlighet att vid enstaka tillfällen delta digitalt)

Kursledare och lärare:

Mats Jacobson, Leg. psykolog, Leg. Psykoterapeut, Certifierad handledare i UP och IPT.

Karin Hammarstrand, Leg. Psykolog, Specialist i klinisk psykologi, IPT handledare (Nivå D) och Certifiera handledare i UP.

Erik Nilsson, Leg. Psykolog, Certifierad handledare i UP.

 

 

 

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “ST Läkar­utbild­ning i Evidens­baserade Psyko­logiska Behan­dlings­metoder VT24”

Fråga oss