Specialistkurs i Unified Protocol för Barn och Ungdomar, Digitalt HT 2024

23950:00kr

Verksam Psykologi erbjuder åtta dagars specialistkurs i de specifika barn- och ungdomsmanualerna för Unified Protocol, UP-C och UP-A.Utbildningen sker via länk.

 

Kursdatum: 26-27/9, 17-18/10, 7-8/11, 21-22/11 2024.

 

Kursledare och föreläsare: Mats Jacobson, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, certifierad handledare i UP, medlem i MINT, nätverket för MI tränare, och mindfulnessinstruktör.

Erik Nilsson, leg. Psykolog, Certifierad handledare i UP av CARD i Boston

Karin Hammarstrand, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, certifierad handledare i UP. Karin är också examinator på kursen.

 

Beskrivning

Verksam Psykologi erbjuder en  specialistkurs i Unified Protocol utifrån de specifika manualerna för Barn och Ungdomar (UP-C och UP-A). UP-C är upplagd som en gruppbehandling för barn och deras föräldrar, och UP-A som en individuell behandling för ungdomar med ett valbart tillägg för föräldrar. Behandlingarna fokuserar precis som UP för vuxna på alla känslor (inte bara ångest), och målsättningen är att öka förmågan till känsloreglering. 

Tidigare forskning har visat god effekt av KBT ångestbehandling för barn och ungdomar, och Cool Kids är en sådan behandling som är spridd i Sverige. Forskning har dock visat att barn och ungdomar som samtidigt med ångestsymtom också har en hel del depressionssymtom inte drar lika stor nytta av dessa behandlingar. UP-C och UP-A syftar till att få bättre behandlingsresultat vid blandad ångest och depressionsproblematik, och i en RCT studie där man jämfört UP-C med Cool Kids ser man likartad effekt men bättre effekt för UP-C och UP-A vid blandad problematik. UP-C och UP-A är också utvecklade för att behandla svårigheter som en i forskning ofta ser i samband med ångest- och depressionsproblem hos barn och unga, som tex. mobbing, aggressionsproblem, och relationsproblem.

 

Utbildningen består av 8 heldagar och är ackrediterad som två specialistkurs inom psykologisk behandling/psykoterapi och klinisk barn- och ungdomspsykologi. Kursen kan också tillgodräknas som två breddkurser för de som läser inom annan inriktning. Utbildningen varvar teoretisk inlärning med kliniska workshops, och fördjupar kurslitteraturen med demonstrationer, rollspel och reflektioner. Vi lägger tid både på individuell behandling och behandling i grupp. Denna utbildning tillsammans med godkänd handledning och skattning av inspelade sessioner (tillkommer) kan ge certifiering som UP-behandlare.

Kursdatum: 26-27/9, 17-18/10, 7-8/11, 21-22/11 2024.

Plats: Digitalt via länk

Kursledare är Mats Jacobson, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, certifierad handledare i Unified Protocol, medlem i MINT, nätverket av MI instruktörer, och mindfulnessinstruktör. 

 

Kursinformation som PDF

Mer information

Målgrupp

Psykologer

Lärandemål

• Att förstå rationalen och evidensen för var och en av modulerna i UP och kunna reflektera över målsättningen med var och en av dessa moduler i en psykologisk behandling utifrån evidensbaserade behandlingsprinciper. • Att kunna tillämpa modulerna i en sammanhängande klinisk behandling • Att förstå vilka implikationer UP’s teori för känslor och känsloreglering har för behandlingsinterventioner, och förhållningssätt till psykologisk behandling.

Lärare och kursledare

Kursledare är Mats Jacobson, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, certifierad handledare i Unified Protocol, medlem i MINT, nätverket av MI instruktörer, och mindfulnessinstruktör. Föreläsare är även Erik Nilsson, Leg. Psykolog, doktorand, certifierad handledare i Unified Protocol och Karin Hammarstrand, Leg. Psykolog, specialist i klinisk psykologi, certifierad handledare i Unified Protocol.

Examination

Utbildningen examineras av Karin Hammarstrand, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, certifierad handledare i Unified Protocol. Examinationen består av aktiv närvaro, samt skriftlig examination på kurslitteraturen. Deltagaren skall för godkännande visa prov på självständig förmåga att reflektera över de verksamma principerna i UP och god reflekterande förmåga över kurslitteratur.

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur böcker (sök bästa pris på nätet på http://www.bokfynd.nu)

Ehrenreich-May, J., Kennedy, S. M., Sherman, J. A., Bilek, E. L., Buzzella, B. A., Bennett, S. M., Barlow, D. H. (2018)
Unified Protocols for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders in Children and Adolescent – Therapist Guide. c:a 350 s

Ehrenreich-May, J., Kennedy, S. M., Sherman, J. A., Bennett, S. M., Barlow, D. H. (2020). Unified protocol för ungdomar: Transdiagnostisk psykologisk behandling- arbetsbok. Natur och Kultur. C:a 143 s.

Ehrenreich-May, J., Kennedy, S. M., Sherman, J. A., Bilek, E., L., Barlow, D. H. (2020). Unified protocol för barn: Transdiagnostisk psykologisk behandling. – arbetsbok. Natur och Kultur. C:a 247 s.

Germer, C., Siegel, R., Fulton, P. (2013). Mindfulness and Psychotherapy Second Edition Guilford Press C.a 150 s

Hofmann, Stefan G. (2016): Emotion in Therapy – From Science to Practice Guilford Press 167 s.

Rollnick, S., Miller, W. R. (2013). Motiverande Samtal: Att hjälpa människor till förändring NoK C:a 200 s

Sauer-Zavala, S., Barlow, D.H. (2021). Neuroticism – A New framework for Emotional Disorders and Their Treatment. Guildford Press.

Sisemore, T. (2012): The Clinician’s guide to Exposure Therapies for Anxiety Spectrum Disorders C:a 180 s

Obligatorisk litteratur artiklar (samtliga artiklar finns tillgängliga för deltagarna som pdf)

Barlow, D.H., Farchione, T.J., Bullis, J.R., Gallagher, M.W., Murray-Latin, H., Sauer-Zavala, S., Bentley, K.H., Thompson-Hollands, J., Conklin, L.R., Boswell, J.F., Ametaj, A., Carl, J.R., Boettcher, H.T., & Cassiello-Robbins, C.F. (in press). A randomized equivalence evaluation of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders compared to diagnosis-specific CBT for anxiety disorders. JAMA Psychiatry

Barlow, D. H., Sauer-Zavala, S., Carl, J. R., Bullis, J. R., & Ellard, K. K. (2014). The nature, diagnosis, and treatment of neuroticism back to the future.Clinical Psychological Science, 2(3), 344-365.

Boswell, J.F., Farchione, T.J., Sauer-Zavala, S.E., Murray, H., Fortune, M., & Barlow, D.H. (2013). Anxiety sensitivity and interoceptive exposure: A transdiagnostic construct and change strategy. Behavior Therapy, 44, 417-431

Brown, T.A. & Barlow, D.H. (2009). A proposal for a dimensional classification system based on the shared features of the DSM-IV anxiety and mood disorders: Implications for assessment and treatment. Psychological Assessment, 21, 256- 271

Bullis, J. R., Sauer-Zavala, S., Bentley, K. H., Thompson-Hollands, J., Carl, J. R., & Barlow, D. H. (2015). The Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders Preliminary Exploration of Effectiveness for Group Delivery. Behavior modification, 39(2), 295-321.

Craske, M. et al (2014) Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach Behavior Research and Therapy, 58, 10-23

Deacon, B. et al (2013) Maximizing the efficacy of introceptive exposure by optimizing inhibitory learning: A randomized controlled trial Behavior Research and Therapy, 51, 588-596

Ehrenrich, J.T., Fairholme, C.P., Buzzella, B.A., Ellard, K.K., & Barlow, D.H. (2007). The role of emotion in psychological therapy. Clinical Psychology: Science and Practice, 14, 422-428

Ehrenreich-May, J., Bilek, E. L., Queen, A. H., & Rodriguez, J. H. (2012). A Unified Protocol for the group treatment of childhood anxiety and depression. Revista de Psicopatologia y Psicologia Clinica, 17(3), 219-236.

Farchione, T.J., Fairholme, C.P., Ellard, K.K., Boisseau, C.L., Carl, J.R., Thompson-Hollands, J., & Barlow, D.H. (2012). A randomized-controlled trial of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders. Behavior Therapy, 43, 666-678

Kircanski, K. et al (2012) Feelings into words: Contributions of Language to Exposure Therapy Psychological Science, 23(10), 1086-1091

Newman, M. G., Llera, S. J., Erickson, T. M., & Przeworski, A. (2014). Basic Science and Clinical Application of the Contrast Avoidance Model in Generalized Anxiety Disorder. Journal of Psychotherapy Integration, 24(3), 155-167.

Nilsson, Erik (2013) Transdiagnostisk bedömning och diagnosticering av psykisk ohälsa Sokraten

Nilsson, Erik (2013) Osäkerhet – ett transdiagnostiskt fokus för ångest och negativ affekt Sokraten

Nilsson, Erik (2014) Repetetivt negativt tänkande – en transdiagnostisk undvikandekategori Sokraten, 3, 10-12

Reinholt, N., Aharoni, R., Winding, C., Rosenberg, N., Rosenbaum, B., & Arnfred, S. (2017). Transdiagnostic group CBT for anxiety disorders: the unified protocol in mental health services. Cognitive Behaviour Therapy, 46(1), 29-43

Sauer-Zavala, S.E., Boswell, J.F., Gallagher, M.W., Bentley, K.H., Ametaj, A., & Barlow, D.H. (2012). The role of negative affectivity and negative reactivity to emotions in predicting outcomes in the Unified Protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders. Behaviour Research and Therapy, 50, 551-557

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Specialistkurs i Unified Protocol för Barn och Ungdomar, Digitalt HT 2024”

Fråga oss