Unified Protocol för Barn och Ung­domar 8 dag­ars spec­ialist­kurs Göteborg vt 2020

23950:00kr

Verksam Psykologi kan äntligen erbjuda en efterfrågad åtta dagars specialistkurs i de specifika barn- och ungdomsmanualerna för Unified Protocol, UP-C och UP-A.

 

Utbildningen sker i Verksam Psykologis lokaler i centrala Göteborg.

Kursdatum: 19-20/3, 2-3/4, 7-8/5, 28-29/5 2020

Kursledare: Mats Jacobson, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, certifierad handledare i UP, medlem i MINT, nätverket för MI tränare, och mindfulnessinstruktör.

Examinator: Karin Hammarstrand, Leg. Psykolog, Specialist i klinisk psykologi, och certifierad handledare i UP.

Beskrivning

Verksam Psykologi kan äntligen erbjuda en efterfrågad specialistkurs i Unified Protocol utifrån de specifika manualerna för Barn och Ungdomar (UP-C och UP-A). UP-C är upplagd som en gruppbehandling för barn och deras föräldrar, och UP-A som en individuell behandling för ungdomar med ett valbart tillägg för föräldrar. Behandlingarna fokuserar precis som UP för vuxna på alla känslor (inte bara ångest), och målsättningen är att öka förmågan till känsloreglering. 

Tidigare forskning har visat god effekt av KBT ångestbehandling för barn och ungdomar, och Cool Kids är en sådan behandling som är ganska spridd i Sverige. Forskning har dock visat att barn och ungdomar som samtidigt med ångestsymtom också har en hel del depressionssymtom inte drar lika stor nytta av dessa behandlingar. UP-C och UP-A syftar till att få bättre behandlingsresultat vid blandad ångest och depressionsproblematik, och i en RCT studie där man jämfört UP-C med Cool Kids ser man likartad effekt men bättre effekt för UP-C och UP-A vid blandad problematik.
UP-C och UP-A är också utvecklade för att behandla svårigheter som man i forskning ofta ser i samband med ångest- och depressionsproblem hos barn och unga, som tex. mobbing, aggressionsproblem, och relationsproblem.
Fyra av dagarna är gemensamma med specialistkursen i UP för vuxna, och fyra dagar fokuserar specifikt på manualerna för barn och ungdomar. Precis som den uppskattade åttadagars specialistkursen i UP för vuxna blandar utbildningen bakomliggande teori och forskning, demonstrationer, och egen färdighetsträning med feedback. Vi lägger tid både på individuell behandling och behandling i grupp.

Kursdatum: 19-20/3, 2-3/4, 7-8/5, 28-29/5 2020.

Plats: Göteborg

Kursledare är Mats Jacobson, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, certifierad handledare i Unified Protocol, medlem i MINT, nätverket av MI instruktörer, och mindfulnessinstruktör. 

 

Kursinformation som PDF

Mer information

Målgrupp

Psykologer

Lärandemål

• Att förstå rationalen och evidensen för var och en av modulerna i UP och kunna reflektera över målsättningen med var och en av dessa moduler i en psykologisk behandling utifrån evidensbaserade behandlingsprinciper. • Att kunna tillämpa modulerna i en sammanhängande klinisk behandling • Att förstå vilka implikationer UP’s teori för känslor och känsloreglering har för behandlingsinterventioner, och förhållningssätt till psykologisk behandling.

Lärare och kursledare

Kursledare är Mats Jacobson, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, certifierad handledare i Unified Protocol, medlem i MINT, nätverket av MI instruktörer, och mindfulnessinstruktör. Föreläsare är även Erik Nilsson, Leg. Psykolog, doktorand, certifierad handledare i Unified Protocol

Examination

Utbildningen examineras av Karin Hammarstrand, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, certifierad handledare i Unified Protocol. Examinationen består av aktiv närvaro, samt skriftlig examination på kurslitteraturen. Deltagaren skall för godkännande visa prov på självständig förmåga att reflektera över de verksamma principerna i UP och god reflekterande förmåga över kurslitteratur.

Kurslitteratur

Totalt ingår c:a 1000 s. litteratur, läsanvisningar kommer att ges för varje avsnitt på utbildningen. Obligatorisk litteratur böcker (sök bästa pris på nätet på http://www.bokfynd.nu) Barlow, D. H., m fl (2013): Unified Protocol –Terapeutmanual : diagnosöverskridande psykologisk behandling. Ca 206 sidor. Barlow, D. H., m fl (2013): Unified Protocol – Arbetsbok : diagnosöverskridande psykologisk behandling. 258 sidor. Kring, A. & Sloan, D. (eds) (2010): Emotion Regulation and Psychopathology – A Transdiagnostic Approach to Etiology and Treatment 459 s Gross, J. J. (2013): Handbook of Emotion Regulation, Second edition Guilford Press c:a 669 s Obligatorisk litteratur artiklar c:a 200 s (samtliga artiklar skickas till deltagarna som pdf) Barlow, D. H., Sauer-Zavala, S., Carl, J. R., Bullis, J. R., Ellard, K. K. (2013). The Nature, Diagnosis, and Treatment of Neuroticism: Back to the Future Clinical Psychological Science XX(X) 1–22 Boswell, J.F., Farchione, T.J., Sauer-Zavala, S.E., Murray, H., Fortune, M., & Barlow, D.H. (in press). Anxiety sensitivity and interoceptive exposure: A transdiagnostic construct and change strategy. Behavior Therapy Boswell, J.F., Sauer-Zavala, S.E, Gallagher, M.W., Delgado, N.K., & Barlow, D.H. (2012). Readiness to change as a moderator of outcome in transdiagnostic treatment. Psychotherapy Research, 22, 570-578 Boswell, J.F., Thompson-Hollands, J., Farchione, T.J., & Barlow, D.H. (in press). Intolerance of uncertainty: A common factor in the treatment of emotional disorders. Journal of Clinical Psychology Brown, T.A. & Barlow, D.H. (2009). A proposal for a dimensional classification system based on the shared features of the DSM-IV anxiety and mood disorders: Implications for assessment and treatment. Psychological Assessment, 21, 256- 271 Chambers, R. m fl. (2009): Mindful emotion regulation: An integrative Review Clinical Psychology Review 29 (2009) 560-572 12 s. Constantino, M. J., Boswell, J. F., Bernecker, S. L., Castonguay, L. G. (2013) Context-Responsive Psychotherapy Integration as a Framework for a Unified Clinical Science: Conceptual and Empirical Considerations Journal of Unified Psychotherapy and Clinical Science Volume 2, Number 1 • 2013 Culver, N. C. (2013). Extinction-based Processes for Enhancing the Effectiveness of Exposure Therapy ProQuest LLC (2013) Culver, N. C., Stoyanova, M., Craske, M. G. (2012) Emotional variability and sustained arousal during exposure J. Behav. Ther. & Exp. Psychiat. 43 (2012) 787e793 Ehrenrich, J.T., Fairholme, C.P., Buzzella, B.A., Ellard, K.K., & Barlow, D.H. (2007). The role of emotion in psychological therapy. Clinical Psychology: Science and Practice, 14, 422-428 Ellard, K.K., Deckersbach, T., Sylvia, L.G., Nierenberg, A.A., & Barlow, D.H. (2012). Transdiagnostic treatment of bipolar disorder and comorbid anxiety with the Unified Protocol: A clinical replication series. Behavior Modification, 36, 482- 508 Farchione, T.J., Fairholme, C.P., Ellard, K.K., Boisseau, C.L., Carl, J.R., Thompson-Hollands, J., & Barlow, D.H. (2012). A randomized-controlled trial of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders. Behavior Therapy, 43, 666-678 Kircanski, K., Mortazavi, A., Castriotta, N., baker, A. S., Mystkowski, J. L., Yi, R., Craske, M. G. (2012) Challenges to the traditional exposure paradigm: Variability in exposure therapy for contamination fears J. Behav. Ther. & Exp. Psychiat. 43 (2012) 745e751 Kircanski, K., Lieberman, M. D., Craske, M. G. (2012) Feelings Into Words: Contributions of Language to Exposure Therapy Psychological Science 23(10) 1086–1091 Newman, M. G., Llera, S. J., Erickson, T. M., Przeworski, A., Castonguay, L. G. (2013) Worry and Generalized Anxiety Disorder: A Review and Theoretical Synthesis of Evidence on Nature, Etiology, Mechanisms, and Treatment Annu. Rev. Clin. Psychol. 2013. 9:275–97 Nolen-Hoekshema, S., Wisco, B. E., Lyubomirsky, S. (2008) Rethinking Rumination Perspectives on Psychological Science 2008 3: 400 Sauer-Zavala, S.E., Boswell, J.F., Gallagher, M.W., Bentley, K.H., Ametaj, A., & Barlow, D.H. (2012). The role of negative affectivity and negative reactivity to emotions in predicting outcomes in the Unified Protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders. Behaviour Research and Therapy, 50, 551-557 Vervliet, B., Craske, M. G., Hermans, D. (2013) Fear extinction and relapse: State of the art Annu. Rev. Clin. Psychol. 2013. 9:215–48 Waller, G. (2009). Evidence-based treatment and therapist drift. Behaviour Research and Therapy, 47,119–127. 9 sidor

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Unified Protocol för Barn och Ung­domar 8 dag­ars spec­ialist­kurs Göteborg vt 2020”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fråga oss