Datum satt för publicering av manual för barn- och ungdomstillämpningen av UP!

Datum satt för publicering av manual för barn- och ungdomstillämpningen av UP!

Postat av Erik i Metoder, Transdiagnostik, Verktyg

Barn- och ungdomstillämpningen av UP har funnits med ett tag men i enlighet med forskningsprocessen vid CARD har manualerna inte publicerats för än man lyckats påvisa effekten av behandlingsprogrammen i pilotstudier. Det är under en sådan process som man kan anpassa och förändra de praktiska momenten i behandlingen för att garantera bäst passform för patienter och öka effekten. Vuxen UP genomgick en sådan process där man efter resultaten i pilotstudier inkluderade bl.a. motivationsmodulen och förändrade känsloskolan med ökad effekt som resultat (Ellard, Fairholme, Boisseau, Farchione & Barlow, 2010)

 

Barntillämpningen (UP-C; Ehrenreich-May, Bilek, Buzzella, Kennedy, Mash & Bennett, 2018) är en gruppbehandling, men med möjlighet för anpassning till individuella behandlingar. Utöver detta har man även inkluderat en parallell grupp för föräldrar då man vet att föräldrars beteenden i så hög grad kan påverka barns förhållande till sina egna känslor. I UP-C har man även ändrat följden på modulerna i förhållande till vuxentillämpningen. Framförallt så fokuserar man tidigt på beteendeaktivering i modulen för känslomässigt undvikande och känslostyrda beteenden då man vet sen tidigare att barn med depressiva symptom ofta hoppar av krävande behandlingar riktade mot ångest. Skillnaden mot andra transdiagnostiska behandlingsprogram, exempelvis Cool Kids, är att man i UP fokuserar på hela känslospektrumet och inte enbart på ångest. Programmet är alltså anpassat för att möta problem med ilska, skam, skuld och sorg inom ramen för behandling gentemot ångestsyndrom.

 

UP-C har testas i en öppen studie med goda effekter på allmänna svårighetsgrad av diagnos samt allmänna symptom på ångest och depressivitet (Bilek & Ehrenreich-May, 2012). Förutom det har även en randomiserade kontrollerad studie som jämför UP-C gentemot det transdiagnostiska behandlingsprogrammet ”Cool kids” precis släppts . Denna visar som väntat på liknande utfall för symptom på ångestsymptom för primär diagnos men med en bredare effekt för UP-C på vissa mått för depressivitet och specifika känsloregleringsfärdigheter samt fler som uppnått kriterierna för en kliniskt signifikant respons vid uppföljning (Kennedy, (2017).

 

Ungdomstillämpningen (UP-A; Ehrenreich-May, Bilek, Buzzella, Kennedy, Mash & Bennett, 2018) är till skillnad från UP-C primärt en individuell behandling men med möjlighet till anpassning för gruppbehandling. Även här kan föräldrar involveras i behandlingen men är ett tillval som kan göras utifrån klinikerns bedömning av föräldrarnas betydelse för behandlingen. UP-A liknar mer vuxentillämpningen men även här börjar man tidigt med beteendeaktivering som sätt att stabilisera måendet innan behandlingen.

UP-A har testas gentemot väntelista i en randomiserad kontrollerad studie med goda resultat på allmän svårighetsgrad, symptom på ångest och depression samt påverkan på livskvalité . Framöver väntar studier där UP-A jämförs med syndromspecifika behandlingsprotokoll med god evidens.

Manualen som innehåller både UP-C och UP-A släpps den 1 februari, 2018 men går redan nu att förbeställa via Oxford Press via denna länk.

 

Referenser

Bilek, E. L., & Ehrenreich-May, J. (2012). An open trial investigation of a transdiagnostic group treatment for children with anxiety and depressive symptoms. Behavior Therapy43(4), 887-897.

Ellard, K. K., Fairholme, C. P., Boisseau, C. L., Farchione, T. J., & Barlow, D. H. (2010). Unified protocol for the transdiagnostic treatment of emotional disorders: Protocol development and initial outcome data. Cognitive and Behavioral Practice17(1), 88-101.

Ehrenreich-May, J., Bilek, E., Buzzella, B., Kennedy, S. M., Mash, J. A., & Bennett, S. (2018). Unified protocols for the treatment of anxiety disorders in adolescents and children. New York: Oxford University Press [in press).

Ehrenreich-May, J., Rosenfield, D., Queen, A. H., Kennedy, S. M., Remmes, C. S., & Barlow, D. H. (2017). An initial waitlist-controlled trial of the unified protocol for the treatment of emotional disorders in adolescents. Journal of anxiety disorders46, 46-55.

Kennedy, S. (2017). A Randomized Controlled Pilot Trial of the Unified Protocol for the Treatment of Emotional Disorders in Children (UP-C). (Doctoral Dissertation)

18 dec 2017 Inga kommentarer