Andra reviderade upplagan av manual och arbetsbok släpps inom kort – kliniskt relevanta förändringar utlovas!

Andra reviderade upplagan av manual och arbetsbok släpps inom kort – kliniskt relevanta förändringar utlovas!

Postat av Erik i Metoder, Transdiagnostik

UP är en transdiagnostisk behandling som egentligen är anpassad för behandling av alla syndrom där grundproblematiken kan härledas till hur man hanterar sina känslor. I denna grupp ingår förutom ångest- och förstämningssyndromen även hälsoångest, emotionellt instabilit personlighetssyndrom (EIP) samt ätstörningar. Det primära forskningsfokuset har initialt varit på ångestsyndromen men efterhand har det släppts preliminära behandlingsstudier som fokuserat på bl.a. bipolär sjukdom (Ellard et al., 2017), PTSD (Varkovitzky, Sherrill & Reger, 2017) och EIP (Lopez et al., 2015; Sauer-Zavala, Bentley & Wilner, 2016).

Verksam psykologi har varit i kontakt med forskare som är involverade i den nya revideringen och det har utlovats ett utökat fokus på hur behandlingsprinciper kan tillämpas vid bl.a. ätstörningar, interpersonella problem och självskadebeteenden. I grunden är det dock samma principer som används som vid resterande behandling i linje med den transdiagnostiska behandlingsprinciperna som UP vilar på.

Manualen och arbetsboken släpps den 15 december men går redan nu att förbeställa via Oxford Press via länken nedan:

Terapeut manual: https://global.oup.com/academic/product/unified-protocol-for-transdiagnostic-treatment-of-emotional-disorders-9780190685973?cc=US&lang=en

Arbetsbok: https://global.oup.com/academic/product/unified-protocol-for-transdiagnostic-treatment-of-emotional-disorders-9780190686017?lang=en&cc=US

Referenser:

Barlow, D. H., Farchione, T. J., Sauer-Zavala, S., Latin, H. M., Ellard, K. K., Bullis, J. R., … & Cassiello-Robbins, C. (2017). Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: Therapist guide. Oxford University Press.

Ellard, K. K., Bernstein, E. E., Hearing, C., Baek, J. H., Sylvia, L. G., Nierenberg, A. A., … & Deckersbach, T. (2017). Transdiagnostic treatment of bipolar disorder and comorbid anxiety using the Unified Protocol for Emotional Disorders: A pilot feasibility and acceptability trial. Journal of Affective Disorders219, 209-221.

Lopez, M. E., Stoddard, J. A., Noorollah, A., Zerbi, G., Payne, L. A., Hitchcock, C. A., … & Ray, D. B. (2015). Examining the efficacy of the unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders in the treatment of individuals with borderline personality disorder. Cognitive and Behavioral Practice22(4), 522-533.

Sauer-Zavala, S., Bentley, K. H., & Wilner, J. G. (2016). Transdiagnostic treatment of borderline personality disorder and comorbid disorders: a clinical replication series. Journal of personality disorders30(1), 35-51.

Varkovitzky, R. L., Sherrill, A. M., & Reger, G. M. (2017). Effectiveness of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders Among Veterans With Posttraumatic Stress Disorder: A Pilot Study. Behavior modification, 145445517724539.

29 nov 2017 Inga kommentarer

Etiketter: , ,