Ny UP applikationsbok ute!

Ny UP applikationsbok ute!

Nyligen släpptes den efterlängtade applikationsboken för Unified Protocol. Boken innehåller en rik mängd fallformuleringar och beskrivning av behandlingsinterventioner för hur man arbetar utifrån UP med bl.a. borderline personlighetssyndrom, bipolär sjukdom, kronisk smärta, självskade beteende samt ångestsyndrom med samsjukligt alkoholbrukssyndrom. Utöver detta återfinns även ett efterlängtat kaptiel om transkulturella anpassningar för UP samt ett kapitel om hur man kan bedriva gruppbehandling utifrån UP. Boken genomsyras av det transdiagnostiska förhållningssättet i att alla fall har en betydande samsjuklighet och att behandlingarna riktas in även på dessa syndrom.

 

Barlow, D. H., & Farchione, T. J. (Eds.). (2017). Applications of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders. Oxford University Press.

09 okt 2017 Inga kommentarer