Specialistkursen i Mindfulness och compassion – vad deltagarna säger

Specialistkursen i Mindfulness och compassion – vad deltagarna säger

Postat av Mats Jacobson i Utbildning

Det är nu femårsjubileum för vår specialistkurs i Mindfulness och compassion, som vi gett som öppen kurs och uppdragsutbildning från Umeå i norr till Köpenhamn i söder. Utbildningen har haft ungefär samma upplägg under åren, med en upplevelsebaserad pedagogik och ett fokus på mindfulness i psykologisk behandling. Min ambition har hela tiden varit att hjälpa kursdeltagarna att reflektera över hur en mindfulnessintervention skall hjälpa just deras specifika klient, och att koppla detta till forskning och evidens, klinisk erfarenhet, och den källa mindfulness kommer ur: den buddhistiska psykologin (abhidhamma). Genom åren har jag särskilt försökt lyfta fram medkänsla och compassion, eftersom jag tyckt att de pespektiven saknades i den första vågen av mindfulnessinterventioner inom KBT. Det är glädjande för mig att se att medkänsla nu får allt större uppmärksamhet, och jag hoppas att vi framöver får se mer forskning kring hur denna grupp mindfulnessövningar kan stärka den terapeutiska alliansen och hjälpa klienter med affektreglering. (För en aktuell introduktion till forskning, evidens och konceptualisering av mindfulness och compassion i psykologisk behandling kan du läsa mer här

Jag skulle vilja passa på att tacka alla kursdeltagare genom åren. Det har ofta varit berörande kurser, där deltagare generöst har delat med sig av sina upplevelser, erfarenheter och känslor. I synnerhet medkänsloövningarna har berört många och skapat möten som också har berikat mig mycket. Tack!

Här är ett axplock av vad några kursdeltagare gett för feedback på de utvärderingar vi gör efter varje kursdag:

“Vad har varit mest användbart – att få en egen upplevelse av hur mindfulness känns och prova på att leda andra. Vad hade gjort kursen mer användbar – kommer inte på något, det har varit en jätte, jättebra kurs. Tack!”

“Mest användbart – övningarna, videoklippen, gruppreflektioner, bra lyhörd hållning från dig som föreläsare – för gruppens inlägg – och bra respons. Vad hade gjort dagen mer användbar – jag tycker det är bra när du varvar praktiska bitar med mer teoretiska – kanske kunder detta gjorts något mer idag. Det har varit bra!”

“Den buddhistiska grunden och meditationen över den egna döden tyckte jag mycket om”

“Det har varit väldigt användbart med mängden och bredden av övningar, sättet som mindfulness kopplats till evidens, teori och metod har varit bra. Hade velat ha ännu mer om neurobiologi!”

“Användbart – så mycket: alla dagens övningar, fallexemplet igår, litteraturtips, självupplevelse, helande för mig. Har inte saknat något!”

“Mest användbart: Blandningen teori-praktik, egna upplevelser-patientfall, få leda övning själv-göra övning med andra. Vad hade gjort dagen mer användbar – kommer inte på något. Fler dagar?”

“Mest användbart – att göra övningar, både att hålla i övningar och att följa instruktioner. Bra pedagogiskt upplägg! Balans teori/praktik väl avvägd. Att klimatet i gruppen varit öppet och icke-dömande har varit viktigt och fantastiskt bra. Att följa MBCT upplägget som vi gjorde sista dagen var mycket lärorikt. Vad hade gjort kursen ännu mer användbar – kanske att ha fler kursdagar 🙂 Mycket bra!”

“Användbart – någon slags bekräftelse och tydlighet kring centrala aspekter i det terapeutiska arbetet. Frågor som jag brottas med dagligen har fått bli belysta. Vet inte om användbarhet känns rätt men mycket stärkande och inspirerande i min terapeutroll och livet i övrigt. Mer användbart – vet inte, gillade dagarna som de blev. 🙂 ”

“Bra balan mellan egna övningar/upplevelse och fokus på klientarbete. Vi har både fått delta/fått men också fått pröva på att leda och utmanas och tvingats ur vår bekvämlighetszon. God stämning! Tillåtande! Verkligen blivit uppmärksam på hur viktigt bemötande från “ledaren” är för tillåtande klimat. Gjort kursen mer användbar – kommer inte på något just nu.”

“Mest användbart – att få testa övningar. Vara både deltagare och terapeut. Det gör att jag känner mig tryggare i övningarna och i att tillämpa det i mitt arbete. Bra upplägg. Att få några veckor emellan att testa, och komma tillbaka. Lagom långa dagar. Bra med klientfall. Gör att man ser svårigheter och sätt att hantera dem på. Mer användbart – det var vissa frågeställningar från oss som inte hanns med vid första tillfället. Hade varit bra att ha med alla frågeställningar och bocka av så man hade gått igenom alla.”

“Användbart – fokuset på informella och formella mindfulnessövningar. Fokus på förändringar i andningen som “ankare” för att göra mig uppmärksam på känslomässigt undvikande. Medkänsloövningarna!!! Att tillföra det som saknas – inte kämpa med det som det finns mycket av.”

“Blandningen mellan teori och praktik – mycket värdefullt. Alla övningar och förankringen i egen erfarenhet. Kunskapen (du har Mats) om detta ämne och den historiska förankringen i buddhismen. Jag tycker dagarna har varit tillräckligt späckade som det var. Kanske att mellan tillfällena själva få en övning att ta med och öva på – och utvärdera det nästa gång. maxpoäng! :)”

“Ökad kunskap om hur mindfulness platsar i de olika terapimodellerna samt exempel på hur olika delar av mindfulnesstekniker kan vävas in i behandlingen med en viss patient – jättebra! Önskar fler men kortare patientgenomgångar.”

“Mest användbart – att göra övningar i par och att få öva på att både ta klient och terapeutperspektivet. Det ger ökad förståelse för båda sidor. Att få se filmerna med klienterna och genom det få konkreta exempel på hur man kan arbeta. Att du är duktig på att bemöta frågor och synpunkter på ett “mindfullt sätt” vilket ger egna uppslag på hur man kan använda mindfulness. Hade varit br med en gemensam avslutning i grupp vad man tänker att man kan testa med sina egna klienter. vad har vi med oss och vad kan vi testa vid nästa tillfälle. Mycket bra dagar! Tack!”

“Mest användbart: övningen där vi fick se varandra i ögonen och mötas med medkänsla. Det var en mycket speciell och tankeväckande övning. Lite mer tid på gruppövningen där vi provade på formell resp. informell mindfulness!”

“Bäst: reflektionerna efter övningarna + övningarna. Konkret och tydligt framförande från dig. Kanske något mer om hur man djälv kliniskt bör träna för att bättre kunna använda BRT. Bra! 🙂 🙂 🙂 :)”

“Bra att ta grunderna så att de viktigaste byggstenarna blir tydliga. Bra med små övningar så vi får prova på och också prata om reaktionerna. Kanske några konkreta exempel på klientarbete – fast det kanske kommer senare och måste komma efter grunderna (dag 1)”

“Användbart: klientövningar, med anknytning till arbete/klientarbete.”

“Övningarna har varit värdefulla att pröva på. Speciellt att både göra informella och formella och kunna jämföra och se fördelar och nackdelar. Också spännande att se likheter mellan olika metoder, men att affektmedvetenhet och närvaro görs på olika sätt i olika metoder.”

“Mest användbart: att få höra kring andras erfarenheter. Att gruppen är blandad i verksamma psykologer från olika fält känns givande. Bra med praktiska övningar och att prata kring dessa. Bra att gå igenom grunderna så att alla har samma utgångspunkter när vi går vidare. Hade gjort kursen mer användbar – att få skriva ner några rader kring hur man upplevde övningarna innan man delade i grupp. Lätt att glömma den egna upplevelsen! Någon lite längre övning för att komma lite längre. upplevde att övningarna var av ungefär samma längd. Ibland diskutera i par/mindre grupper för att få diskutera mer.”

“God vekslen mellen teori og praksis. Meget anvendeligt og inspirerende. Givende kursus, både personligt og fagligt, så TAK for det 🙂 Det kunde vaere rart hvis du talte lidt langsammere svensk, og indimellen lige “clearer” om vi förstår de udtryk og begreber du bruger på svensk.”

“Mest användbart – koblingen mellem teori og praksis på den levende måde. Det at kunne anvende det som kommer frem umiddelbart!”

“Det mest användbare har varet når du koblede teorien på det praktiske og patient eksempel. GODE SCRIPT. TAK!”

“God veksling mellem teori og praksis. Gode demonstrationer!”

 

 

16 sep 2013 Inga kommentarer