UP för barn: UP-C (Emotional Detectives)

UP för barn: UP-C (Emotional Detectives)

Det finns nu en manual för barntillämpningen av UP, och den kommer att publiceras under våren 2018 (på engelska). Barntillämpningen heter UP-C och ungdomstillämpningen UP-A och Jill Ehrenreich-May som har tagit fram manualen har vänligt nog låtit oss ta del av en förhandsversion för att komma med synpunkter. För dem som är intresserade har jag skrivit en längre artikel om UP-C som kommer publiceras i nästa nummer av Sokraten – men ni kan ta del av den redan nu genom att ladda ner den här.

02 feb 2016 Inga kommentarer