Stor och välgjord jämförelse mellan UP och syndromspecifika behandlingar

Stor och välgjord jämförelse mellan UP och syndromspecifika behandlingar

Postat av Erik Nilsson i Forskning, Transdiagnostik

Unified Protocol (UP) skapades från början med ambitionen att kunna ersätta den stor mängd syndromspecifika KBT (SKBT) behandlingar med ett enda transdiagnostiskt behandlingsprotokoll. Detta då det stora antalet behandlingar som man behöver träning i har visat sig hindra spridningen av behandlingarna samtidigt som forskning kring vad som vidmakthåller bl.a. ångest- och förstämningssyndromen i allt större utsträckning pekat på gemensamma så kallade transdiagnostiska faktorer. Redan för början har det dock ansets viktigt att kunna säkerställa att UP fungerar minst lika bra som dessa välbeforskade behandlingar.

Nyligen publicerades en stor och metodologiskt rigorös så kallad ”equivalence RCT” (en studie som är specifikt designad för att undersöka om utfallet mellan behandlingar är likvärdiga) som jämförde UP med SKBT behandlingar med gott forskningsstöd. I studien (Barlow et al., 2017) randomiserdes 223 individer med paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom eller social fobi till UP, syndromspecifik KBT eller väntelista (se tabell 1 för specifikation över behandlingarna). Det primära utfallsmåttet var klinikerbedömt svårighetsgrad av primärt syndrom. Sekundära mått bestod av olika mått på allmäna symptom på ångest och depression samt funktionsnivå.

Vid avslut återfanns inga skillnader mellan behandlingarna avseende något av dessa mått. Andelen patienter vars primära diagnos gått i remission var 63,6 % för UP och 57,1 % för SKBT (70,5 % och 62,6 % vid sex månaders uppföljning).

Det var även fler av de patienter som gick i UP som genomförde mer än 75 % av sessionerna (87,5 % i UP kontra 69,2 % i SKBT betingelsen).

En sekundär analys av hur många patienter som var helt syndromfria efter behandling visade även att denna andel var 61.9 % i UP gruppen medan den var 54.4 % i SKBT gruppen.

Resultatet visar tydligt att det är möjligt att bedriva transdiagnostisk behandling som är minst lika bra som guldstandard syndromspecifik KBT. Utöver detta visar det även på att fler genomgår behandlingen med UP, något som förmodligen kan attribueras till att man i UP arbetar specifikt med motivation enligt principerna för motiverande samtal. Slutligen pekar preliminära resultat på att UP får en mer genomgripande effekt för de med samsjuklighet, något som är i linje med behandlingsformens transdiagnostiska fokus.

 

Barlow, D. H., Farchione, T. J., Bullis, J. R., Gallagher, M. W., Murray-Latin, H., Sauer-Zavala, S., … & Ametaj, A. (2017). The Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders Compared With Diagnosis-Specific Protocols for Anxiety Disorders: A Randomized Clinical Trial. JAMA psychiatry.

27 sep 2017 Inga kommentarer