Är UP lika bra som de bästa diagnosspecifika KBT behandlingarna? Här är RCT-studien!

Är UP lika bra som de bästa diagnosspecifika KBT behandlingarna? Här är RCT-studien!

Postat av Mats i Forskning, Transdiagnostik

Unified Protocol har många fördelar jämfört med de diagnos-specifika KBT behandlingar som evidensen för KBT huvudsakligen grundar sig på. Med UP kan man behandla flera diagnoser samtidigt, vilket är svårt om man följer de diagnos-specifika manualerna. Majoriteten av alla patienter fyller också kriterier för flera diagnoser, inte bara en. Dessutom är det lättare för behandlare att få god träning i en sammanhållen, transdiagnostisk metod, än att få träning i det dryga tjugotalet diagsnos-specifika manualer som täcker in de vanligaste ångest- och depressionsdiagnoserna.

Allt det låter ju bra – men är UP lika bra som diagnos-specifika behandlingar? Hur ser evidensen ut?

Här är den jämförande RCT studien vi väntat på för att få svaren på dessa frågor!

Du kan läsa studien via denna länk.

03 okt 2018 Inga kommentarer