Specialistkursen i Unified Protocol – vad deltagarna säger

Specialistkursen i Unified Protocol – vad deltagarna säger

Postat av Mats i Utbildning

Våra specialistkurser i Unified Protocol i Stockholm och Göteborg är mycket populära, och vi börjar nu närma oss slutet på de första utbildningarna. Blandningen av workshop, teoretisk fördjupning och aktuell forskning kring transdiagnostiska faktorer i behandling tilltalar psykologer och psykoterapeuter från flera olika håll och inom olika verksamhetsområden, vilket skapar en spännande klinisk mötesplats kring centrala verksamma principer i psykologisk behandling som affektreglering, känslomässigt undvikande, exponering och affektbenämning. Särskilt intressant just nu är kanske erfarenheter och forskning kring det verksamma i exponering – vad är det egentligen som sker vid exponering, och hur kan vi förbättra effekten av exponering och öka patienternas motivation till att närma sig smärtsamma känslor?

Här är ett axplock från vad några av kursdeltagarna delat med sig av på de utvärderingar vi gör efter varje kursdag:

”Jag känner att jag berörs av allt detta mer än någon annan ” utbildning” jag deltagit i. Detta inkluderat åren på psykoterapeut utbildningen med flera karismatiska föreläsare, Handledarutbildningen likaså. … Jag som ofta fnyst åt Kbt, åt filmkameror och rollspel. Insåg idag att jag aldrig skulle vilja flyga med en pilot som sa nej till övning i flygsimulator. Rollspel och övningar är ju som psykoterapeut och psykolog nytt för mig, men något som ger mig en ny insikt, ett slags uppvaknande!”

”Stark koppling mellan teori och övningar var mycket användbart”

”Problemställningarna från oss alla har fångats upp och fördjupats i en lugn takt”

”Bra med så mycket övningar och att själv få göra de övningar som vi ”utsätter” patienterna för. Bra/fint/intressant att ta del av varandras upplevelser och reflektioner”

”Lite tufft med omfattande rollspel så sent på fredagseftermiddagen”

”Övningarna tycker jag är bra. Mindfulness och fallbeskrivningarna. Kognitiv värdering. Bra att spalta upp och se vad som är vad.”

”Resonemang kring hjälp med affektregleringsstrategier samt kring primära och sekundära reaktioner var mycket hjälpsamt i flera patientärenden”

”Kombinationen av teori och övningar var toppen! Känner att jag direkt har nytta av detta i mitt patientarbete”

”Hade varit bra med möjlighet till mer avskildhet under mindfulnessövningarna”

”Blandningen av inlärningsmetoder med film, reflektion, demonstrationer från Mats och Billy och egna övningar med feedback blir mycket fördjupande. Jag lär mig mycket nytt om sådant som jag arbetat med länge!”

”Teoretisk genomgång, belysning av centrala aspekter av Mi, och forskningen kring emotionsreglering var det bästa för mig”

”Övningar kopplade till diskussioner, teorier, evidens bra!”

”Begreppen primära och sekundära reaktioner var riktigt användbart för mig och gav mig en helt ny förståelse”

”Hade velat ha ännu mer om mindfulness i vardagen”

”Fördjupning och reflekterande av tidigare kunskap i ämnet och växlingen mellan övning och teori BRA 🙂 ”

”Det mest värdefulla för mig har varit att få en bild av UP i sitt sammanhang, att få praktiskt tillämpbara verktyg i MI och ffa att därefter få prova”

”Hade önskat att få handouts i förväg”

”Har fått aktuell teori/forskning och hur det kan tillämpas kliniskt. Många praktiska tillämpningar. Känner mig påfylld och inspirerad!”

”Bäst är det goa tonen och det tillåtande förhållningssättet hos er båda. Att det är ok att tänka och tycka. Struktur i ”föreläsningarna”. Växling mellan film, rollspel och föreläsning. God pedagogik. Fördjupning av teori och forskning, precis som Mats sa ”i ett sammanhang”. Att fokus ligger på hantverket!”

”Åter kanon med dessa rollspel”

”Bäst var att fundera över vilken typ av mindfulnessövningar som passar olika patienter, framför allt utifrån patientens egna resurser”

”Hade velat ha bekvämare stolar”

”Att mindfulnessfrågorna fått så stort utrymme känns bra! Mycket igenkännande och enormt gott med möjligheter till övning.”

”Tack för er generositet i lärandet”

”Värdefullt=blandning av inlärningsmetoder (ger möjlighet att bli bekant med gruppen”

”Mats bra metaforer!”

”Reflekterande bra diskussioner”

”Bäst var övningar i kognitiv omvärdering (sista speciellt) samt teori kring mindfulness och exponering”

”Kanske tydligare struktur kring raster”

”De ledda mindfulnessövningarna var mycket bra. Bra diskussion om den bakomliggande tanken/funktionen med dessa”

 

 

 

 

 

 

 

 

16 sep 2013 1 kommentera
  • Lise-Lotte Kullenberg februari 11, 2014 at 10:12 f m /

    Mycket gedigen kurs, jag är jättenöjd och har fått mycket användbart med mig till mitt arbete som skolpsykolog. Instämmer med tidigare kommentarer kring kursen. Mats och Billy har ett både professionellt och pedagogiskt förhållningssätt, bjuder på både teori och praktik (rollspel, filmer och beskrivningar) samt underbygger med forskning. Rekommenderar gärna denna kurs!