Billys artikel om Unified Protocol och psykoterapiintegration i Psykologtidningen

Billys artikel om Unified Protocol och psykoterapiintegration i Psykologtidningen

Postat av Mats Jacobson i Forskning, Metoder

Tyvärr verkar inte kunskapen om vad forskningen säger om gemensamma faktorer i psykologisk behandling ha blivit allmängods, i vart fall inte i Sverige. Man kan fundera på varför så inte blivit fallet. Universitetsutbildningar ska ju ha forskningsförankring så gott det går, så vad forskningen säger om gemensamma faktorer, och träning i att tillämpa dessa, borde ha en självskriven plats på psykologutbildningarna. Att så inte verkar vara fallet beror kanske på att de flesta som undervisar om psykoterapi har en egen teoretisk skoltillhörighet, och då blir det mer intressant att undervisa om den egna inriktningens förtjänster än om gemensamma faktorer, skriver Billy Larsson i denna tankeväckande artikel i Psykologtidningen. 

Billy fortsätter med att nyansera den ofta framförda uppfattningen att ”det är alliansen som är viktig, har man bara en bra allians så spelar det ingen roll hur man bedriver terapin i övrigt, det visar terapiforskningen”. Det stämmer inte. Att ha en allians är en förutsättning för att få psykoterapin att fungera och alliansen ger en effekt som är måttlig, men många andra aspekter spelar roll för utfallet. Här lyfter Billy fram Unified Protocol som en ny lovande inriktning i psykologisk behandling: diagnosöverskridande behandling som  som grundas på transdiagnostiska faktorer för psykisk ohälsa.

Läs Billys artikel här
16 sep 2013 Inga kommentarer