Spec­ial­ist­kurs IPT Nivå B med teo­ret­isk för­djup­ni­ng, HT 2023

(5 kundrecensioner)

18000:00kr

Detta är fortsättningen för dig som har gått en Nivå A-utbildning eller motsvarade i IPT och vill fortsätta arbeta kliniskt med metoden. Utbildningen är ackrediterad som specialistkurs för psykologer av Psykologförbundet.

Beskrivning

Kursdatum: 24/8, 12/9, 3/10, 24/10, 14/11, 12/12 2023.
Kursledare: Karin Hammarstrand, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, IPT-Handledare
Ort: Verksam Psykologi, Göteborg, eller digitalt för de som önskar.

Detta är fortsättningen för dig som har gått en Nivå A – utbildning eller motsvarade i IPT och vill fortsätta arbeta kliniskt med IPT och samtidigt få en teoretisk fördjupning i metoden. Du får handledning i grupp på dina IPT-ärenden av erfaren IPT-handledare. Gruppen träffas en gång i månaden och kan ersätta eller komplettera din vanliga handledning. Förutom handledningen ges också en teoretisk fördjupning vid varje utbildningstillfälle. Vi utgår från ditt patientarbete och fördjupar teoretiskt behandlingsmål och den interpersonella analysen, anknytningsmönster och känsloreglering, samt anpassad IPT vid bulimi, PTSD, vid NP-problematik och IPT som gruppbehandling. Deltagande på utbildningen tillsammans med en teoretisk examinationsuppgift är förhandsackrediterat som en specialistkurs för leg. psykologer.

För dem som önskar ackreditering till IPT-terapeut på B-Nivå krävs två filmade eller ljudinspelade patientärenden, samt godkänd följsamhetsskattning av en hel behandlingssession från varje patientärende.

Vid frågor  kontakta kursledare Karin Hammarstrand, tel. 0707-275413, alt karin@verksampsykologi.com för mer information.

Här kan du ladda ner kursbeskrivningen som pdf!

Mer information

Kursstart HT 2023

Kursdatum: 24/8, 12/9 3/10, 24/10, 14/11, 12/12 2023.

Kursledare och lärare

Kursledare är Karin Hammarstrand, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och IPT-handledare. Karin är engagerad i flera forskningsprojekt angående IPT och har undervisat i IPT vid Linköpings Universitet.

Specialistkurs/Examination

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning är ackrediterad som specialistkurs för psykologer inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi, samt klinisk barn och ungdomspsykologi. Examinatorsarvode om 1 500 kr ex moms tillkommer.

Litteraturlista för examination

Litteraturlista för examination:
Agras, W., Walsh, B., Fairburn, C., Wilson, G., & Kraemer, H. (2000). A Multicenter Comparison of Cognitive-Behavioral Therapy and Interpersonal Psychotherapy for Bulimia Nervosa. Archives Of General Psychiatry, 57(5), 459-466.

Gross, J. J. (2014): Handbook of Emotion Regulation. Kap 14-15. The Guliford Press.

Lipsitz, J. D., Markowitz, J. C. (2013): Mechanisms of Change in Interpersonal Therapy (IPT). Clinical Psychology Review, 33 (8), 1134-1147.

Markowitz, J. M. (2017): Interpersonal Psychotherapy för Posttrauamtic Sress Disorder. Oxford University Press.
McAlpine, R., Hillin, A. (2021) Interpersonal Psychotherapy for Adolescents: A Clinician´s Guide. Routledge (351 s)

Mufson, L., Moreau, D., Weissman, W. & Klerman, G. (1993). Interpersonal Psychotherapy for Depressed Adolescents. New York, Guilford Press.

Rieger, E., Van Buren, D. J., Bishop, M., Tanofsky-Kraff, M., Welch, R., E. Wilfley, D.E.(2010). An eating disorder-specific model of interpersonal psychotherapy (IPT- ED): Causal pathways and treatment implications. Clinical Psychology Review, 30, 400-410.

Weissman, M.M., Markowitz, J.C. & Klerman, G.L. (2017). The Guide to Interpersonal Psychotherapy. New York: Basic Books .

Stuart S, Robertson M (2012): Interpersonal Psychotherapy: A Clinician´s Gude, Second Edition, CRC Press.

Whight, D., Meadows, L., McGrain, L., Langham, C., Baggott, J., Arcelus, J. (2011). Interpersonal Psychotherapy for Bulimic Spectrum Disorders: Treatment Guide. Leicester, Matador.

Wilfley, D.E., MacKenzie, K.R., Welch, P.R., Ayres, V.E., Weissman, M.M. (2000). Interpersonal Psychotherapy for Group. Basic Books.

Förkunskaper

Leg. Psykologer
Interpersonell Psykoterapi IPT – Nivå A

5 recensioner av Spec­ial­ist­kurs IPT Nivå B med teo­ret­isk för­djup­ni­ng, HT 2023

 1. Maria Riberth Josefsson

  En mycket bra kurs som hela tiden både i praktiken, genom den fekventa, goda hanledingen på patienteärendena och i teorin, vid seminarier och och i litteraturen, har varit berikande för min pågående praktik. Jag upplvever att IPT-metoden, nu på B-nivå, har blivit en lätt applicerbar och relativt lättarbetad terapeutisk modell som stämmer in mycket bra i arbetet i min kliniksa vardag. Jag har även nytta av den i förebyggande arbete vilket jag tackar handledaren för! Tack! Vi hörs framöver!

 2. Lisa

  Om A-nivån gjorde oss bekanta med IPT, har B-nivån gjort oss till faktiska IPT-terapeuter. Utbildaren har på ett skickligt sätt guidat oss genom teori, litteraur och material alltid nära den kliniska verkligheten. Kursen ger skäl till sin ackriditering på specialistnivå då den bidrar till kompetenshöjning och djupare förståelse för sociala aspekter på psykisk ohälsa.

 3. pekka idman (verifierad ägare)

  Kursen har på ett utmärkt och klargörande sätt kombinerat teori och praktik, teorigenomgångar under seminarierna, praktikuppgifter i egna terapier med feed back – följsamhetsskattning – på dessa både under seminarierna och via Adobe connect. Utifrån egna erfarenheter ser jag ITP som en bra terapimodell då det gäller patienter som är deprimerade, har komplicerade sorgereaktioner och som behöver utveckla sin förmåga att kommunicera effektivt med andra.

 4. Helena Simonsson (verifierad ägare)

  Är mycket nöjd med innehåll och upplägg. Har lärt mig mycket under kursens gång och tycker att både handledning i grupp och individuellt har varit bra att varva. Hoppas på fler handledningstillfällen framöver.

 5. Tove Eriksson

  Jag har uppskattat den här kursen eftersom den på ett tydligt sätt har spunnit vidare på och konkretiserat kunskaperna som jag tillägnade mig i nivå A-kursen. Det har varit givande speciellt med den individuella handledningen för att få nya infallsvinklar på mitt pågående klientarbete och hjälpa till att tydliggöra hur man faktiskt gör en IPT-behandling. Utan nivå B hade risken varit att jag fortsatte med att göra ”samma sak som vanligt” i behandlingarna, men efter nivå B tycker jag att jag har en större förmåga att tänka utifrån ett IPT-perspektiv.

Skriv en recension

Fråga oss