Hur hjälper jag patienten känslo­reglera sig för bäst effekt vid exponering?

Hur hjälper jag patienten känslo­reglera sig för bäst effekt vid exponering?

Exponeringsbaserad KBT är den bäst beforskade behandlingen för ångestproblematik och har mycket god evidens. Exponering är sannolikt också en viktig verksam princip för flera andra behandlingsmetoder med växande forskningsstöd, även om de inte utgår från KBT-teori. Som exempel kan nämnas EMDR, och även ISTDP och andra psykodynamiska behandlingsmetoder som fokuserar på affekt. Men hur hjälper jag patienten att reglera sina känslor så att hen varken överväldigas av eller undviker sin ångest, utan stannar kvar inom det “fönster” där exponering har bäst terapeutisk effekt? Mats Jacobson från Verksam Psykologi visar hur vi kan använda känsloregleringsstrategier från de olika modulerna i Unified Protocol för att öka patientens förmåga att dra nytta av exponeringsbaserad behandling.

Läs artikeln om optimal känsloreglering under exponering här.

20 maj 2015 Inga kommentarer