Metoder

Unified Protocol – integrativ, affektfokuserad KBT

KBT har ofta kritiserats för att missa känslornas centrala betydelse i psykologisk behandling. Detta har förändrats på senare år: den tredje vågens KBT har lyft fram känslomässigt undvikande och känsloreglering som ett centralt fokus i KBT. Samtidigt har den tredje vågens KBT, och i synnerhet...

Läs mer
12 okt 2013 Postat av Mats Jacobson i Metoder Inga kommentarer

Interpersonell Psykoterapi (IPT) – vad är det?

Interpersonell Psykoterapi (IPT) är en strukturerad korttidsterapimetod med rötter i anknytningsteorin, interpersonell teori, social teori och kommunikationsteori. Metoden utarbetades i början av 80-talet för behandling av depression. Sedan dess har den anpassats även till andra diagnoser, så som dystymi, post postpartum depression, bulimia nervosa, bipolära...

Läs mer
01 okt 2013 Postat av Karin Hammarstrand i Metoder Inga kommentarer